Akadémiai védések valamennyi tudományterületrõl
2003. februárfebruár 4. kedd 14.00 óra
Barkai László: Az I-es típusú (inzulin-dependens) diabetes mellitus és szövõdményeinek gyermekgyógyászati vonatkozásai
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6279 Kiss Árpád

február 5. szerda 14.00 óra
Semsei Imre: A génexpresszió vizsgálata az öregedés során egyes autoimmun szindrómákban
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6279 Kiss Árpád

február 6. csütörtök 10.30 óra
Petõ Gábor: Nanométeres méretû elemi félvezetõ és átmeneti fém alapú rendszerek kialakítása és fotoemissziója
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6288 Szalai Sándorné

február 6. csütörtök 14.00 óra
Enyedi Péter: A kalcium szignál kialakulásában szerepet játszó tényezõk
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6279 Kiss Árpád

február 10. hétfõ 10.30 óra
Szabó András: Szenci Molnár Albert naplója
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6281 Kozári Monika

február 11. kedd 10.30 óra
Gábris Gyula: A folyóvíz felszínalakító tevékenysége Magyarországon
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6220 Stier Miklós

február 12. szerda 13.00 óra
Deli József: Paprikakarotinoidok vizsgálata: analízis, izolálás, szerkezetazonosítás
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6338 Körmendi Sándor

február 13. csütörtök 10.30 óra
Penc Karlo: Korrelált elektronrendszerek dinamikája
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6288 Szalai Sándorné

február 13. csütörtök 11.00 óra
Font Márta: Kényszerpályák és választási lehetõségek a keresztény nagyhatalmak árnyékában. (Közép- és Kelet-Európa a 10-12. században)
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6281 Kozári Monika

február 18. kedd 14.00 óra
Fülöp Zoltán: Fatranszformátorok számítási erejének összehasonlítása
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6338 Körmendi Sándor

február 19. szerda 11.00 óra
Pesti Miklós: Fajtaspecifikus termesztéstechnológiák és nemesítési-fajtafenntartási módszerek kidolgozása gombabetegségekkel szemben ellenálló növényfajtákra
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem, 1051 Budapest, Roosevelt tér 9.
+ 411 6286 Szalay Dezsõ

február 20. csütörtök 10.00 óra
Hernádi Miklós: Családbomlás az ezredfordulón. Angolszász adatok és álláspontok kritikai értékelése
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6220 Stier Miklós

február 20. csütörtök 14.00 óra
Dörnyei Zoltán: Teaching and Researching Motivation
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6281 Kozári Monika

február 25. kedd 10.00 óra
Bónis Ferenc: Mozarttól Bartókig
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6281 Kozári Monika

február 28. péntek 10.30 óra
Varga J. János: Magyarország és Európa 16821684
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6281 Kozári Monika

február 28. péntek 13.00 óra
Küllõs Imola: Közköltészet és népköltészet (A XVII-XIX. századi magyar világi közköltészet összehasonlító mûfaj-, szüzsé- és motívumtörténeti vizsgálata)
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6281 Kozári Monika

február 28. péntek 14.00 óra
Rohonyi Zoltán: A romantikus korszakküszöb. A posztkantiánus episztémé: a felbomló neoklaszszikus kánon és a koraromantika alakzatai a magyar irodalomban
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6281 Kozári Monika
 
 
 
 


Tájékoztató http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.chemonet.hu/