Akadémiai védések valamennyi tudományterületrõl
2003. januárjanuár 3. péntek 10.30 óra
Keserû György Miklós: Racionális molekulatervezés: a modelltõl a kísérletig
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6338 Körmendi Sándor

január 14. kedd 10.00 óra
Olaszy Gábor: A beszéd akusztikai-fonetikai elemzése és modellezése, különös tekintettel a korszerû beszédépítés követelményeire
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem,
+ 411 6281 Kozári Monika

január 14. kedd 11.00 óra
Rafai Pál Sándor: Termelés-orientált környezet-élettani vizsgálatok
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6286 Szalay Dezsõ

január 15. szerda 11.00 óra
Veres Zsuzsanna: A szelenofoszfát bioszintézise és a szelénatom beépülése a sejtek makromolekuláiba
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6286 Szalay Dezsõ

január 16. csütörtök 10.30 óra
Koós Margit: Lumineszcencia, metastabilitás és lokalizáció amorf szén és amorf szilícium vékonyrétegekben
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6288 Szalai Sándorné

január 16. csütörtök 11.00 óra
Kovács Zoltán: A poszt-szocialista urbanizáció és városi átalakulás jellemzõi Kelet-Európában
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6220 Stier Miklós

január 17. péntek 10.30 óra
Hamburger Klára: Liszt Ferenc családi levelei I-II. Lettres a Cosima et a Daniela és Briefwechsel mit seiner Mutter
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6281 Kozári Monika

január 21. kedd 10.00 óra
Sikos Tomay Tamás: Marketingföldrajz
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6220 Stier Miklós

január 21. kedd 14.00 óra
Benkõ Elek: Középkori bronzmûvesség Erdélyben
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6281 Kozári Monika

január 24. péntek 11.00 óra
Szõke Domonkos: A Magyar Szemle története 1927-1938
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6281 Kozári Monika

január 31. péntek 10.30 óra
Jani Péter: Nano-méter nagyságrendû részecskék és elmozdulások dinamikájának vizsgálata a kvantum limitált detektálás módszereivel
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház Felolvasóterem I.em.
+ 411 6288 Szalai Sándorné

január 31. péntek 14.00 óra
Boros Mihály: A nyálkahártya mikrokeringési zavara mesenteriális ischaemia-reperfúzió alatt
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6279 Kiss Árpád
 


Tájékoztató http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.chemonet.hu/