Akadémiai védések valamennyi tudományterületrõl
2002. novembernovember 12. kedd 10.30 óra
Müller Pál: A zátonylakó tízlábú rákok fejlõdése a jurától a neogénig
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6220 Stier Miklós

november 13. szerda 10.30 óra
Vékey Károly: Tömegspektrométerben lejátszódó reakciók jellemzése és elméleti leírása
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6338 Körmendi Sándor

november 15. péntek 10.00 óra
Takács Gábor: Himbás-rudazatos mélyszivattyúzás
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6220 Stier Miklós

november 15. péntek 15.00 óra
Boros Gábor: A mozgástörvényektõl Isten értelmi szeretetéig. A morális univerzum kitágulása a mechanikai filozófiában
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6281 Kozári Monika

november 19. kedd 14.00 óra
Körösényi András: A magyar politikai rendszer
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6220 Stier Miklós

november 26. kedd 13.00 óra
Kollányi László: Térinformatikai módszerek alkalmazása a tájtervezésben
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
Szent István Egyetem Tájépítészeti, -védelmi és -fejlesztési Kar, Tanácsterem
1118 Budapest, Villányi út 35-43. K épület
+ 411 6286 Szalay Dezsõ

november 27. szerda 10.00 óra
Gilányi Tibor: Polimer-tenzid kölcsönhatás és micellaképzõdés vizes oldatokban
Doktori értekezés nyilvános vitája
BM Duna Palota, Fehér-terem, 1051 Budapest, Zrínyi u. 5.
+ 411 6338 Körmendi Sándor
 
 


Tájékoztató http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.chemonet.hu/