Akadémiai védések valamennyi tudományterületrõl
2002. október
október 2. szerda 14.00 óra
Tátrai Erzsébet: Környezeti tényezõk által elõidézett experimentális interstitialis pulmonális fibrosisok pathomechanizmusa
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6279 Kiss Árpád

október 4. péntek 10.30 óra
Varsányi Zoltánné: A Dél-Alföld felszín alatti vizei, hidrogeokémiai folyamatok és vízföldtani következtetések
Doktori értekezés nyilvános vitája
BM Duna Palota - Fehér-terem, 1051 Budapest, Zrínyi u. 5.
+ 411 6220 Stier Miklós

október 7. hétfõ 10.00 óra
Balázs Péter: Európai egyesülés és modernizáció
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6220 Stier Miklós

október 7. hétfõ 11.00 óra
Kovács Péter: Az egysejtû Tetrahymena pyriformis jelátviteli rendszerének vizsgálata
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6286 Szalay Dezsõ

október 17. csütörtök 14.00 óra
Tóth Miklós: Kardiovaszkularis endokrin szabályozó mechanizmusok molekuláris vizsgálata
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6279 Kiss Árpád

október 25. péntek 11.00 óra
Nusser Zoltán József: Aminosav neurotranszmitter receptorok subcellularis eloszlásának szervezõdési alapelvei
Doktori értekezés nyilvános vitája
SE Elméleti Tömb, Tanácsterem, 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
+ 411 6286 Szalay Dezsõ
 


Tájékoztató http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.chemonet.hu/