Akadémiai védések valamennyi tudományterületrõl
2002. szeptember


szeptember 4. szerda 11.00 óra
Karácsonyi Zoltán: Légköri környezet módosítása alacsony intenzitású esõztetéssel
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6286 Szalay Dezsõ

szeptember 5. csütörtök 10.30 óra
Fröhlich Ida: Bibliai exegézis a qumráni közösség hagyományában
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6281 Kozári Monika

szeptember 5. csütörtök 14.00 óra
Szunyogh László: Vékonyrétegek mágneses anizotrópiájának elméleti vizsgálata
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6288 Szalai Sándorné

szeptember 11. szerda 11.00 óra
Bakró-Nagy Marianne: A szótag szerkezete és történeti alakulása az obi-ugor alapnyelvben
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6281 Kozári Monika

szeptember 23. hétfõ 14.00 óra
Kovács László: Hidroxilinok és oxigén tetraéderek rezgési módusai oxidkristályokban
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6288 Szalai Sándorné

szeptember 24. kedd 11.00 óra
Hideg Éva Olga: Oxidatív stressz vizsgálata növényekben: Reaktív oxigén és szabad gyökök közvetlen kimutatása
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6286 Szalay Dezsõ

szeptember 26. csütörtök 14.00 óra
Szalay Dezsõ: A minõségi búzatermesztés lehetõségei az Európai Unióhoz történõ csatlakozás tükrében
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6288 Szalai Sándorné

szeptember 30. hétfõ 11.00 óra
Kovács Péter: Az egysejtû Tetrahymena pyriformis jelátviteli rendszerének vizsgálata
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6286 Szalay Dezsõ


Tájékoztató http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.chemonet.hu/