Akadémiai védések valamennyi tudományterületrõl
2002. május
május 3. péntek 11.00 óra
Székács András: Immunanalitikai és enzimmeghatározási módszerek fejlesztése és alkalmazása
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6338 Körmendi Sándor

május 15. szerda 11.00 óra
Papp Jenõ: Taxonómiai, rendszertani, állatföldrajzi és alkalmazott entomológiai tanulmányok a brakonidák körébõl
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6286 Szalay Dezsõ

május 15. szerda 14.00 óra
Csépe Valéria: Beszédészlelés, szenzoros emlékezet és diszlexia
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6281 Kozári Monika

május 17. péntek 11.00 óra
Harrach Balázs Szilárd: Az adenovírusok filogenetikája
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6286 Szalay Dezsõ

május 24. péntek 10.30 óra
Forgácsné Tóth Eszter: Gyógyszerható- és segédanyagok folyadékkromatográfiás elválasztását befolyásoló molekuláris paraméterek
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6338 Körmendi Sándor

május 27. hétfõ 11.00 óra
Tóth József: A lovak hasûri sebészete
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6286 Szalay Dezsõ

május 30. csütörtök 14.00 óra
Vörös Károly: Az ultrahangvizsgálat szerepe az állatorvosi belgyógyászatban
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6286 Szalay Dezsõ


Tájékoztató http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.chemonet.hu/