Akadémiai védések valamennyi tudományterületrõl
2002. áprilisáprilis 8. hétfõ 10.30 óra
Gelencsér András: A légköri finom aeroszol szerves anyagainak összetétele, eredete és környezeti hatásai
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6220 Stier Miklós

április 8. hétfõ 10.30 óra
Ligeti Zoltán: Szemileptonikus B-mezon bomlások
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6288 Szalai Sándorné

április 8. hétfõ 14.00 óra
Joó Pál: Fémek, fémelektródok, ásványi talajalkotók felületének módosítása ionokkal, molekulákkal, kolloidokkal
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6338 Körmendi Sándor

április 16. kedd 10.30 óra
Berke József: Digitális képfeldolgozás alkalmazása mezõgazdasági kísérletek értékelésében
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Kongresszusi terem, 1014 Budapest, Országház u. 28.
+ 411 6286 Szalay Dezsõ

április 22. hétfõ 10.30 óra
Jancsó Gábor: A proton szemcsés szerkezete és a kvarkok fragmentációja mélyen rugalmatlan részecskeszórásokban
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6288 Szalai Sándorné

április 26. péntek 10.00 óra
Csapó Benõ: A képességek fejlõdése és iskolai fejlesztése
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, III. em. El?adóterem
+ 411 6281 Kozári Monika

április 29. hétfõ 11.00 óra
Imre Kornél: Gametofitonfejlõdési vizsgálatok Torenia fournieri-n
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6286 Szalay Dezs?

április 30. kedd 14.00 óra
Corradi Gábor: Adalékionok és besugárzással létrehozott ponthibák nemlineáris optikai oxidkristályokban
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6288 Szalai Sándorné


Tájékoztató http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.chemonet.hu/