Akadémiai védések valamennyi tudományterületrõl
2002. március


március 5. kedd 11.00 óra
Vörös Lajos: A fotoautotróf pikoplankton jelentõsége sekély tavakban
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6286 Szalay Dezsõ

március 5. kedd 14.00 óra
Zentai Tünde: Az ágy és a népi alváskultúra a kora újkorban
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6281 Kozári Monika

március 11. hétfõ 10.00 óra
Mika János: Regionális éghajlati forgatókönyvek
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6220 Stier Miklós

március 11. hétfõ 11.00 óra
Oláh József: A sárospataki és regéci uradalmak népessége, alkalmazottai, földesura és pénzforgalma a reformkorban
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6281 Kozári Monika

március 12. kedd 10.00 óra
Illés Iván: Átalakulás, regionális fejlõdés és integráció Közép- és Délkelet-Európában
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6220 Stier Miklós

március 13. szerda 11.00 óra
Deák Ferenc: A kapcsoló fehérje és a matrilinek szerkezete, funkciója, expressziója és evolúciója
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6286 Szalay Dezsõ

március 14. csütörtök 10.30 óra
E. Kövér Katalin: Mágneses magrezonancia módszerek fejlesztése és alkalmazása biológiailag aktív molekulák szerkezetvizsgálatára
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6338 Körmendi Sándor

március 18. hétfõ 10.30 óra
Iványosi-Szabó Tibor: Kecskemét gazdasága és társadalma a polgári forradalom elõtt
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6281 Kozári Monika

március 21. csütörtök 15.00 óra
Rainer-Micsinyei János: Nagy Imre. Politikai életrajz 2. köt. (1953-1958)
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Kongresszusi terem, 1014 Budapest, Országház u. 28.
+ 411 6281 Kozári Monika


Tájékoztató http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.chemonet.hu/