Akadémiai védések valamennyi tudományterületrõl
2002. február

február 6. szerda 10.00 óra
Hajdú Zoltán: A XX. századi magyar államterület közigazgatási területi tagolásának és területszervezési reformterveinek közigazgatási-földrajzi elemzése
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6220 Stier Miklós

február 7. csütörtök 12.00 óra
Somsák László: Kémiai utakon biológiailag aktív monoszacharid származékok felé
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6338 Körmendi Sándor

február 7. csütörtök 14.00 óra
Szondy Julianna Zsuzsanna: A nukleozidok és retinoidok T sejt apoptózist szabályozó hatásának vizsgálata
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6279 Kiss Árpád

február 11. hétfõ 14.00 óra
Prágai Béla: Humanpathogen RNS vírusok génjeinek heterológ expressziója emlõs sejtekben
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6279 Kiss Árpád

február 12. kedd 10.30 óra
Vidóczy Tamás: Triplett porfirin kioltása oxigénnel
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6338 Körmendi Sándor

február 12. kedd 11.00 óra
Kukolya József: A komposzt termofil lignocellulózbontó aktinomicétáinak izolálása és jellemzése
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6286 Szalay Dezsõ

február 14. csütörtök 11.00 óra
Bartha Elek: A szakrális tér néprajza a magyar görög katolikusok vallásos hagyományában
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6281 Kozári Monika

február 18. hétfõ 10.30 óra
Fábián István: Reaktív köztitermékek az oxiklórvegyületek, a szulfition és az ózonredoxire akcióiban
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6338 Körmendi Sándor

február 19. kedd 14.00 óra
Gulyás Attila: Gátlósejtek szerepe a hippokampális neuronhálózatok aktivitásának szabályozásában
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6286 Szalay Dezsõ

február 27. szerda 11.00 óra
Váradi András: A multidrog transzporterek szerkezete és mûködése
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6286 Szalay Dezsõ
 


Tájékoztató http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.chemonet.hu/