Akadémiai védések valamennyi tudományterületrõl
2001. decemberdecember 5. szerda 14.30 óra
Kemény Gábor: A nyelvi kép mint szemantikai, stilisztikai és szövegtani jelenség a 20. századi magyar nyelvben és irodalomban
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház Képes-terem
+ 411 6281 Kozári Monika

december 6. csütörtök 15.00 óra
Puskás Ildikó: Indo-Mediterranean Crosscultural and Trade Relations
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, III. em. Elõadóterem
+ 411 6281 Kozári Monika

december 7. péntek 10.00 óra
Kocsis Károly: Ethnic Geography of Hungarian Minorities in the Carpathian Basin
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Kongresszusi terem, 1014 Budapest, Országház u. 28.
+ 411 6220 Stier Miklós

december 10. hétfõ 14.00 óra
Somos Zsuzsanna: Immunológiai ismeretek jelentõsége a korszerû bõrgyógyászatban
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6279 Kiss Árpád

december 11. kedd 10.30 óra
Prágai Béla: Humanpathogen RNS vírusok génjeinek heterológ expressziója emlõs sejtekben
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6279 Kiss Árpád

december 11. kedd 14.00 óra
Lonovics János: Neurohumorális mechanizmusok szerepe az epeútmotilitás szabályozásában és a motilitászavarok patogenezisében
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6279 Kiss Árpád

december 12. szerda 11.00 óra
Erdõdi ferenc: Protein foszfatázok szerkezete és kölcsönhatása szabályozó fehérjékkel és toxinokkal
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6286 Szalay Dezsõ

december 12. szerda 14.00 óra
Erõs Ferenc: Az identitás labirintusai
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, III. em. Elõadóterem
+ 411 6281 Kozári Monika

december 12. szerda 14.00 óra
Pál Tibor: A bakteriális vérhas pathogenezisérõl és diagnosztikájáról
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6279 Kiss Árpád

december 14. péntek 11.00 óra
Solymosi Péter: Gyomfajok szubspecifikus herbicid-rezisztenciájának sajátosságai, gyomszabályozás növényekbõl származó természetes vegyületekkel
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem,
+ 411 6286 Szalay Dezsõ

december 14. péntek 13.30 óra
Cseh Károly: A fibronectin, cytokinek, oncoproteinek klinikai jelentõsége, részvételük immunológiai anyagcserefolyamatok szabályozásában és daganatkeletkezésében
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6279 Kiss Árpád

december 14. péntek 14.00 óra
Barthó Lóránd: Nem-adrenerg, nem kolinerg (NACN) idegek és ingerületátvivõ-anyagok szerepe zsigeri szervek és a bõr válaszreakcióiban
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6279 Kiss Árpád

december 17. hétfõ 11.00 óra
Darvas Béla: A dipterológia alkalmazott aspektusai
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6286 Szalay Dezsõ

december 17. hétfõ 14.00 óra
Bõhm Ádám: A gondozás szerepe a pacemaker hibák megelõzésében és diagnózisában
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6279 Kiss Árpád

december 18. kedd 10.30 óra
Büky László: A Nyugat költõinyelv-használatáról (Füst Milán lírája alapján)
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6281 Kozári Monika

december 18. kedd 11.00 óra
Hajós Gyöngyi: Az enzimes módosítás lehetõsége élelmiszerfehérjék minõségének és biológiai aktivitásának meghatározásában
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6286 Szalay Dezsõ

december 19. szerda 11.00 óra
Dinnyés András: New challenges in animal husbandry: Nuclear transfer and related technologies in farm animals
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6286 Szalay Dezsõ

december 20. csütörtök 10.00 óra
Zsolnai József: Kutatások egy generatív, önreflexiv, praxisorientált rendszeres pedagógia kimunkálására
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6281 Kozári Monika

december 20. csütörtök 10.30 óra
Vibók Ágnes: Véges bázis - véges rács - avagy mûtermék effektusok kiküszöbölése a kvantummechanikai számításokból
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6288 Szalai Sándorné

december 20. csütörtök 14.00 óra
Birkás Márta: A talajtömörödés kialakulása Magyarországon; következményei, megelõzésének és enyhítésének lehetõségei
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6286 Szalay Dezsõ

december 21. péntek 10.00 óra
Benda József: Egy kooperatív pedagógia
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6281 Kozári Monika

december 21. péntek 10.30 óra
Csúcs Sándor: A permi alapnyelvek rekonstrukciója
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6281 Kozári Monika


Tájékoztató http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.chemonet.hu/