Akadémiai védések valamennyi tudományterületrõl
2001. októberoktóber 2. kedd 14.00 óra
Sztriha László: Az idegrendszeri fejlõdés különbözõ szakaszainak ritka rendellenességei
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6279 Kiss Árpád
 
október 5. péntek 14.00 óra
Ember István Antal: Onko és szuppresszor gén experesszió vizsgálata in vivo állatmodellekben és humán populációban
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6279 Kiss Árpád
 
október 8. hétfõ 14.00 óra
Tõzsér József: Vad típusú és mutáns retrovirális proteinázok vizsgálata
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6286 Szalay Dezsõ
 
október 30. kedd 10.00 óra
Vásáry István: Oriental military (Cumans, Yas, Taters and Turks) in the history of pre-Otto man Balkans
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6281 Kozári Monika
 


Tájékoztató http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.chemonet.hu/