Akadémiai védések valamennyi tudományterületrõl
2001. júniusjúnius 1. péntek 11.00 óra
Wilhelm Gábor: A sámánizmus társadalmi és kulturális modellje
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
Néprajzi Múzeum, Budapest, Kossuth tér 12.
+ 411 6281 Kozári Monika

június 5. kedd 10.30 óra
Vértes Ákos: Plazma gerjesztés és kíméletes ionizációs módszerek alkalmazása atomionok és ionizált nagymolekulák keltésére
http://www.gwu.edu/~vertes/Tezisek.htm
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6338 Körmendi Sándor

június 6. szerda 10.30 óra
Batta Gyula: NMR szerkezet, mozgás és relaxációs jelenségek antibiotikumok, szénhidrátok és más biológiailag aktív vegyületek körében
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6338 Körmendi Sándor

június 6. szerda 14.00 óra
Tóth Gábor: Módosított szerkezetû peptidek szintézise
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6338 Körmendi Sándor

június 7. csütörtök 10.30 óra
Hunyadi László: Hungarian Sentence Prosody and Universal Grammar
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6281 Kozári Monika

június 8. péntek 10.30 óra
Mizsey Péter: Chemical process design considering controllability and environmental impacts
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6338 Körmendi Sándor

június 8. péntek 14.00 óra
Rusznák Csaba: Pollutant/allergen interaction its role in sensitisation and allergic diseases
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6279 Kiss Árpád

június 11. hétfõ 11.00 óra
Bodzsár Éva: Pubertás: a változások sokfélesége és komplexitása
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6286 Szalay Dezsõ

június 12. kedd 10.30 óra
Pápai Imre: A sûrûségfunkcionál elmélet alkalmazása a szerkezeti kémiában
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6338 Körmendi Sándor

június 13. szerda 12.30 óra
Poppe László: Biokatalitikus folyamatok szintetikus alkalmazása és mechanizmusvizsgálata
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6338 Körmendi Sándor

június 13. szerda 14.30 óra
Halász Katalin: Egy mûfaj születése. A középkori francia regény
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6281 Kozári Monika

június 14. csütörtök 14.00 óra
Horváth É. Monika: Szabadgyök okozta májkárosodás és annak antioxidáns védelme: Májregeneráció és kémiai úton indukált hepaticus porphyria modelleken végzett vizsgálatok
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6279 Kiss Árpád

június 18. hétfõ 14.00 óra
Göcze Péter Miklós: Normál és daganatos szövetek szteroid hormon szintézisének intracellularis szervezõdése és glikoprotein termelése
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6279 Kiss Árpád

június 19. kedd 14.30 óra
Szõnyi Tamás: Kombinatorikus problémák a Galois-geometriában
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet Nagyterem,
Budapest, Reáltanoda u. 13-15.
+ 411 6338 Körmendi Sándor

június 20. szerda 14.00 óra
Nagy Éva: Rekombináns vírusok alkalmazása a baromfipestis elleni védekezésben
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6286 Szalay Dezsõ

június 21. csütörtök 10.00 óra
Gábriel Róbert: Neurotranszmisszió és neuromoduláció a gerinces retinában
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6286 Szalay Dezsõ

június 25. hétfõ 10.30 óra
Kántor Lajos: Erdélyi sorskerék. Szabédi László és a történelem.
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6281 Kozári Monika

június 28. csütörtök 9.00 óra
Kish László Béla: Válogatott problémák a kondenzált anyagok fizikájában fellépõ zajjelenségek körébõl
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6288 Szalai Sándorné


Tájékoztató http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.chemonet.hu/