Akadémiai védések valamennyi tudományterületrõl
2001. májusmájus 3. csütörtök 14.00 óra
Kovalszky Ilona: Proteoglikánok az ép májban cirrhosisban és májrákban
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Kongresszusi terem, 1014 Budapest, Országház u. 28.
+ 411 6279 Kiss Árpád

május 4. péntek 14.00 óra
Hegedûs József: A magyar nyelvhasonlítás századai. (Külföldi nézetek és azok hatása)
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6281 Kozári Monika

május 10. csütörtök 10.30 óra
Némethi András: Lokális szingularitások invariánsai
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Rényi Alfréd Matematikai K.I., Budapest, Reáltanoda u. 13-15.
+ 411 6338 Körmendi Sándor

május 10. csütörtök 14.30 óra
Szabó Endre: Teljes metszet varietások általános hiperfelületeken és divízoriális log terminális szingularitások
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
BM Duna Palota Fehér-terem, Budapest, Zrínyi u. 5.
+ 411 6338 Körmendi Sándor

május 14. hétfõ 10.30 óra
Demény Attila: Köpenyeredetû kõzetekhez kapcsolódó fluidumok származásának és fejlõdésének stabilizotópos vizsgálata
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6220 Stier Miklós

május 15. kedd 11.00 óra
Csernus Valér József: Daganatsejtek növekedésének gátlása hormon-analógokkal
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, Elnöki Tanácsterem
+ 411 6286 Szalay Dezsõ

május 16. szerda 10.00 óra
Szalay Viktor: Új módszerek molekulák rezgési Schrödinger-egyenletének megoldására. Diszkrétváltozós reprezentációk és elosztott közelítõ függvények
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6338 Körmendi Sándor

május 21. hétfõ 11.00 óra
Rédei Miklós: Interpretational problems in quantum mechanics
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6281 Kozári Monika

május 23. szerda 10.30 óra
Papp Gábor: A királis szimmetria szerepe a kvark-hadron fázisátmenetben
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6288 Szalai Sándorné

május 23. szerda 10.30 óra
Garay Barnabás: On Qualitative Aspects of Discretizing Ordinary Differential Equations
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6338 Körmendi Sándor

május 23. szerda 14.00 óra
László István: Az atomok elrendezõdésének és elektronszerkezetének elméleti vizsgálata különös tekintettel a fullerénekre
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6288 Szalai Sándorné

május 24. csütörtök 11.00 óra
Koncz Csaba: Génfunkciók molekuláris genetikai analízise Agrobaktérium T-DNS-sel növényekben
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6286 Szalay Dezsõ

május 29. kedd 10.00 óra
Juhász Tibor: Ultrarövid impulzusú lézerek és alkalmazásaik a szilárdtestfizikában és az orvostudományban
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6288 Szalai Sándorné

május 29. kedd 10.30 óra
Gáspár Vilmos: Káosz és rend kémiai rendszerekben: káoszszabályozás és mintázatképzõdés
delfin.klte.hu/~gasparv/doktori/doktori.html
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6338 Körmendi Sándor


Tájékoztató http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.chemonet.hu/