Akadémiai védések valamennyi tudományterületrõl
2001. március
március 2. péntek 14.00 óra
Giampaolo Salvi: Az újlatin mondatszerkezet kialakulása
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 338 23 44/281 Kozári Monika

március 7. szerda 10.30 óra
Weisz Ferenc: Többdimenziós Fourier sorok összegzései és Hardy terek
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 338 23 44/284 Körmendi Sándor

március 8. csütörtök 10.30 óra
Bakó Péter: Királis koronaéterekkel katalizált enantioszelektív szintézisek
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 338 23 44/284 Körmendi Sándor

március 8. csütörtök 14.00 óra
Déri Pál: A bûnözési statisztika és a valóság
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 338 23 44/220 Stier Miklós

március 9. péntek 10.00 óra
Bata Árpád: A mikotoxinok diagnosztizálása, a károk megelõzésének és csökkentésének lehetõségei
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 338 23 44/286 Szalay Dezsõ

március 9. péntek 10.30 óra
Hima Gabriella: "Dunkle Archive der Seele" im hellen Gebarden des Körpers. Die Antropologie der neusachlichen Prosa
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 338 23 44/281 Kozári Monika

március 22. csütörtök 11.00 óra
Seress László: A hippokampusz fejlõdése és neuronális kapcsolatai fõemlõsökben
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Kongresszusi terem, 1014 Budapest, Országház u. 28.
+ 338 23 44/286 Szalay Dezsõ

március 22. csütörtök 11.00 óra
Göndös György: Szelektív redukciós és egyéb módszerek kidolgozása ciklusos alkoholok és nitrogéntartalmú vegyületek elõállítására
Doktori értekezés nyilvános vitája
BM Duna Palota, Fehér-terem, Budapest, Zrínyi u. 5.
+ 338 23 44/284 Körmendi Sándor

március 22. csütörtök 14.00 óra
Csernoch László: A szarkoplazmatikus retikulumból történõ kalcium felszabadulás szabályozásának mechanizmusai harántcsíkolt izmokon
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Kongresszusi terem, 1014 Budapest, Országház u. 28.
+ 338 23 44/286 Szalay Dezsõ

március 23. péntek 10.30 óra
Kemény Tamás: A vas atomi térfogatának hatása amorf és nanokristályos ötvözetek mágneses sajátságaira
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 338 23 44/288 Szalai Sándorné

március 23. péntek 15.30 óra
Zemplényi Ferenc: Mûfajok reneszánsz és barokk között
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 338 23 44/281 Kozári Monika
 
március 29. csütörtök 10.30 óra
Kruppa András: Alagútjelenség magfizikai modellekben
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 338 23 44/288 Szalai Sándorné

március 29. csütörtök 14.00 óra
Elekes György: Az összeadásról és a szorzásról
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Rényi Alfréd Matematikai Kut. Int., Budapest, Reáltanoda u. 13-15.
+ 338 23 44/284 Körmendi Sándor
 
március 30. péntek 14.00 óra
Czére Andrea: Az olasz barokk rajzmûvészet kutatása. A Szépmûvészeti Múzeum XVII. századi olasz rajzainak tudományos feldolgozása.
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 338 23 44/281 Kozári Monika

 


Tájékoztató http://www.kfki.hu/chemonet/