Akadémiai védések valamennyi tudományterületrõl
2001. február
február 12. hétfõ 14.00 óra
Grolmuszné Vértessy Beáta: Fehérje forma és funkció: molekuláris mechanizmusok meghatározása
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 338 23 44/286 Szalay Dezsõ

február 14. szerda 15.00 óra
Hegyi György: Az aktin szerkezetének térképezése és molekuladinamikájának jelentõsége
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 338 23 44/286 Szalay Dezsõ

február 15. csütörtök 10.30 óra
Járai Antal: Többváltozós függvényegyenletek reguláris tulajdonságai
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 338 23 44/284 Körmendi Sándor
http://compalg.inf.elte.hu/~ajarai

február 16. péntek 11.00 óra
Maderspach Katalin: Kappa-opioid receptorok vizsgálata a fejlõdõ és felnõtt idegrendszer idegi és gliális sejtjein
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 338 23 44/286 Szalay Dezsõ

február 20. kedd 14.00 óra
Kovács Krisztina: A hipotalamusz stresszel kapcsolatos sejtjeinek serkentõ és gátló szabályozása
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 338 23 44/286 Szalay Dezsõ

február 22. csütörtök 14.00 óra
Vertse Tamás: Bomló magállapotok leírása Berggren-reprezentációban
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 338 23 44/288 Szalai Sándorné

február 26. hétfõ 10.00 óra
Szalai Magdolna Zita: Kultúrnövény-megporzás egyes biológiai és technikai kérdésének vizsgálata
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
SZIE Elnöki tanácsterem K. ép. II., 1118 Budapest, Villányi út 29-35.
+ 338 23 44/286 Szalay Dezsõ

február 28. szerda 11.00 óra
Felhõsné Váczi Erzsébet: Szövetfejlõdési vizsgálatok néhány fontosabb kertészeti növénycsoport levelein
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
SZIE Budai Ter. Iroda, Elnöki tan., 1118 Budapest, Villányi út 29-35.
+ 338 23 44/286 Szalay Dezsõ


Tájékoztató http://www.kfki.hu/chemonet/