Akadémiai védések valamennyi tudományterületrõl
2000. június–július


június 1. csütörtök 14.00 óra
Faludi Gábor: A szorongás, depresszió és a szuicid magatartás néhány pszichobiológiai markere
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 338 23 44/280 Kiss Árpád

június 9. péntek 10.00 óra
Tellér Gyula: A szövetkezeti tulajdon mozgása: piacgazdaságtól piacgazdaságig
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 338 23 44/220 Stier Miklós

június 14. szerda 10.00 óra
Oroszi Sándor: Kincstári erdõgazdálkodás és állami erdõkezelés a XIX-XX. századfordulóján erdélyi példák alapján
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 338 23 44/286 Szalay Dezsõ

június 19. hétfõ 10.00 óra
Kubinyi András: Lézerspektroszkópiai módszerek fejlesztése és alkalmazása a kémiai szerkezetkutatásban
Doktori értekezés nyilvános vitája
BME K. épület I. em. Díszterem, Budapest, Mûegyetem rkp. 3.
+ 338 23 44/284 Körmendi Sándor

június 19. hétfõ 13.30 óra
Grofcsik András: Idõfelbontásos lézerspektroszkópia
Doktori értekezés nyilvános vitája
BME K. épület I. em. Díszterem, Budapest, Mûegyetem rkp. 3.
+ 338 23 44/284 Körmendi Sándor

június 19. hétfõ 14.00 óra
Paragh György: Lipidanyagcsere vizsgálatok atherosclerosisra hajlamosító anyagcsere betegségekben
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 338 23 44/280 Kiss Árpád

június 21. szerda 10.30 óra
Mindszenty Andrea: Bauxitszedimentológia (A karsztbauxitok, a geodinamika és a klima kapcsolatának elemzése mediterrán példákon)
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Kongresszusi terem, 1014 Budapest, Országház u. 28.
+ 338 23 44/220 Stier Miklós

június 22. csütörtök 11.00 óra
Szabó Tamás: Különbözõ hormonkezelések hatásának vizsgálata a csuka ovulációjára és ikraminõségére
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 338 23 44/286 Szalay Dezsõ

június 26. hétfõ 13.30 óra
Szántay Csaba: Alkalmazott és elméleti NMR spektroszkópiai tanulmányok
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 338 23 44/284 Körmendi Sándor

június 26. hétfõ 15.00 óra
Németh György: Mikroszociális és makroszociális stratégiák a görög archaikus és koraklasszikus korban
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 338 23 44/281 Kozári Monika

június 28. szerda 14.00 óra
Tánczos Lászlóné: Az integrált közlekedési infrastruktúra hatékony mûködtetésének feltételrendszere
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 338 23 44/288 Szalai Sándorné

június 28. szerda 14.00 óra
Závoti József: A geodézia korszerû matematikai módszerei
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 338 23 44/220 Stier Miklós

június 30. péntek 11.00 óra
Istvánovics Vera: A foszfor szerepe a fitoplankton szukcessziójában és a tavak eutrofizálódásában
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 338 23 44/286 Szalay Dezsõ

július 5. szerda 10.00 óra
Tolcsvai Nagy Gábor: Szerkezet és mûvelet kognitív egysége a szöveg mikroszintjén
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 338 23 44/281 Kozári Monika


Tájékoztató http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.ch.bme.hu/chemonet/