Akadémiai védések valamennyi tudományterületrõl
2000. május


május 3. szerda 10.30 óra
Posta József: On-line krómspeciációs módszerek kidolgozása
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 338 23 44/284 Körmendi Sándor

május 3. szerda 11.30 óra
Maróy Péter: Fejlõdésgenetikai vizsgálatok Drosophila inszerciós mutánsokkal
Doktori értekezés nyilvános vitája
Szegedi Akad. Közp. I. em. 110. ea., 6720 Szeged, Somogyi B. u. 7.
+ 338 23 44/286 Szalay Dezsõ

május 3. szerda 14.00 óra
Körmendy-Rácz János: Tanulórendszer kategorizációs feladatokra
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 338 23 44/288 Szalai Sándorné

május 3. szerda 14.30 óra
Kudar Katalin: Az egyes testrészek és testtájak tudatossági szintje a testképben, és ezek személyiségtulajdonságokkal való összefüggésének vizsgálata férfi sportolókon
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 338 23 44/281 Kozári Monika

május 5. péntek 10.30 óra
Csótó Attila: Néhánytest-dinamika atommagokban és magreakciókban
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 338 23 44/288 Szalai Sándorné

május 12. péntek 11.00 óra
Balassa Péter: Nádas Péter
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 338 23 44/281 Kozári Monika

május 15. hétfõ 10.30 óra
Novákné Rózsa Erzsébet: Versöhnung und Affirmation, Untersuchungen zu Hegels Berliner Zeit
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Kongresszusi terem, 1014 Budapest, Országház u. 28.
+ 338 23 44/281 Kozári Monika

május 16. kedd 11.00 óra
Sárospatakiné Fazekas Judit: Futóbogárfajok (Carabidae) életmódjellemzõi két élõhelyen
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTM Kiállítási Ép. Elõadóterem, 1083 Budapest, Ludovika tér 6.
+ 338 23 44/286 Szalay Dezsõ

május 18. csütörtök 10.30 óra
Knapp Éva: Irodalmi emblematika Magyarországon a XVI-XVIII. században (Tanulmány a szimbolikus ábrázolásmód történetéhez)
Doktori értekezés nyilvános vitája
Irodalomtudományi Intézet, Könyvtár, 1118 Budapest, Ménesi út 11-13.
+ 338 23 44/281 Kozári Monika

május 24. szerda 11.00 óra
Kiss István: P elem transzpozonnal indukált mutánsok felhasználása a Drosophila fejlõdésgenetikában
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 338 23 44/286 Szalay Dezsõ

május 25. csütörtök 14.00 óra
Filemon Józsefné: A Burmester-féle interpolációs kinematikai tervezési elmélet kiterjesztése
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 338 23 44/288 Szalai Sándorné

május 26. péntek 11.00 óra
Szász Gábor: A növényállományok szerepe a felszín-légkör kölcsönhatásának alakulásában
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 338 23 44/286 Szalay Dezsõ

május 29. hétfõ 14.00 óra
Holló Péter: Közúti közlekedésbiztonsági intézkedések hatékonyságvizsgálata, különös tekintettel a nemzetközi összehasonlítás néhány módszertani kérdésére
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Kongresszusi terem, 1014 Budapest, Országház u. 28.
+ 338 23 44/288 Szalai Sándorné

május 30. kedd 10.30 óra
Kiss Emil: Feloldható algebrák
Doktori értekezés nyilvános vitája
Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet, Nagyterem, 1053 Budapest, Reáltanoda u. 13-15.
+ 338 23 44/284 Körmendi Sándor

május 31. szerda 10.00 óra
Michaletzky György: Stacionárius folyamatok realizációelmélete és alkalmazásai
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 338 23 44/284 Körmendi Sándor


Tájékoztató http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.ch.bme.hu/chemonet/