Akadémiai védések valamennyi tudományterületrõl
2000. márciusmárcius 1. szerda 14.00 óra
Ahmed Ali Abumaryem: THE DEVELOPMENTAL POLICY OF THE STATE REGARDING THE POPULATION DISTRIBUTION - IN LIBYA (1970-1995)
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 338 23 44/220 Stier Miklós

március 2. csütörtök 10.00 óra
Pusztai László: Inverz módszerek (folyadék- és amorf-) diffrakciós kísérleti adatok kiértékelésében és értelmezésében
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 338 23 44/284 Körmendi Sándor

március 3. péntek 11.00 óra
Antal Miklós: Új adatok a gerincvelõi érzõ és mozgató neuronhálózatok fejlõdésérõl, morfológiai, szinaptikus és neurokémiai felépítésérõl
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 338 23 44/286 Szalay Dezsõ

március 6. hétfõ 10.00 óra
Felinger Attila: Jelfeldolgozás és modellezés alkalmazása a kromatográfiában
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 338 23 44/284 Körmendi Sándor

március 6. hétfõ 10.00 óra
Kocziszky Éva: PÁN, A GONOLKODÓK ISTENE. MITOLÓGIA 1800 KÖRÜL
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA SZÉKHÁZA FELOLVASÓTEREM
+ 338 23 44/281 Kozári Monika

március 6. hétfõ 14.00 óra
Heppes Aladár: Diszkrét geometriai vizsgálatok
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 338 23 44/284 Körmendi Sándor

március 9. csütörtök 11.00 óra
Siklós László: Elemeloszlási és szerkezeti változások elektronmikroszkópos szintû tanulmányozása különbözõ funkcionális állapotú idegsejtekben
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 338 23 44/286 Szalay Dezsõ

március 20. hétfõ 14.00 óra
Boros János: Pragmatikus filozófia - Emersontól Rortyig
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 338 23 44/281 Kozári Monika

március 31. péntek 10.30 óra
Pálné Kovács Ilona: Regionális politika és közigazgatás
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Kongresszusi terem, 1014 Budapest, Országház u. 28.
+ 338 23 44/220 Stier Miklós


Tájékoztató http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.ch.bme.hu/chemonet/