Akadémiai védések valamennyi tudományterületrõl
2000. február



február 1. kedd 14.00 óra
Krisztin Tibor: Funkcionál-differenciálegyenletek globális dinamikája
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székháza, Felolvasóterem
+ 338 23 44/284 Körmendi Sándor

február 7. hétfõ 10.30 óra
Bagyinka Csaba: A fémek szerepe a Thiocapsa roseopersicina hidrogenázában
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 338 23 44/288 Szalai Sándorné

február 10. csütörtök 10.30 óra
Frisnyák Sándor: Tájak és tevékenységi formák
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 338 23 44/220 Stier Miklós

február 15. kedd 10.00 óra
Bánhidyné Szlovák Éva: Kiválasztási eljárások továbbfejlesztése a mûszaki felsõoktatásban
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 338 23 44/281 Kozári Monika

február 15. kedd 10.00 óra
Topál József: A mentális konstrukció szerepe az állatok tanulási folyamataiban
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 338 23 44/286 Szalay Dezsõ

február 18. péntek 10.30 óra
Diósi Lajos: Emergence of classicality from quantum physics: Continuous Spontaneous Measurement
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 338 23 44/288 Szalai Sándorné

február 21. hétfõ 11.00 óra
Illyés Zsuzsanna: Tájváltozási folyamatok Magyarországon (A területhasználat és a tájszerkezet alakulása a honfoglalástól napjainkig)
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
Szent István Egyetem Rektori tan., 1118 Budapest, Villányi út 35-43. K. ép.
+ 338 23 44/286 Szalay Dezsõ

február 25. péntek 10.00 óra
Pritz Pál: Pax Germanica. Német elképzelések Európa jövõjérõl a második világháborúban
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 338 23 44/281 Kozári Monika

február 25. péntek 10.00 óra
Héberger Károly: Korrelációs egyenletek a fizikai szerves kémiában (kemometriai megközelítés)
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 338 23 44/284 Körmendi Sándor


Tájékoztató http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.ch.bme.hu/chemonet/