Akadémiai védések valamennyi tudományterületrõl
2000. január

január 7. péntek 10.00 óra
Szalai József: A faanyag anizotróp szilárdsági jellemzõi
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 338 23 44/288  Szalai Sándorné

január 17. hétfõ 14.00 óra
Balog Antal: Lineáris egyenletek a számelméletben
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 338 23 44/284  Körmendi Sándor

január 19. szerda 11.00 óra
Mézes Miklós: Egyes kórélettani és takarmányozás-élettani folyamatok lipidperoxidációs háttere
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 338 23 44/286  Szalay Dezsõ


Tájékoztató http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.ch.bme.hu/chemonet/