Akadémiai védések valamennyi tudományterületrõl

1998. december

december 1. kedd 10.30 óra
Kiss Keve Tihamér: A Duna, kiemelten a magyarországi Duna-szakasz fitoplanktonjának rövid és hosszú távú változásai
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 338 23 44/286 Szalay Dezsõ

december 1. kedd 11.00 óra
Haltrich Attila: Üzemi almásokban élõ levéltetûfajok vizsgálata
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
KÉE Klub-terme, 1118 Budapest, Villányi út 29-43.
+ 338 23 44/286 Szalay Dezsõ

december 2. szerda 10.00 óra
Gyapay László: "Tisztább ízlésnek regulájival" Kölcsey kritikusi színrelépése és a Csokonai-recenzió
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
Irodalomtud. Int. Könyvtárterme, 1118 Budapest, Ménesi út. 11-13.
+ 338 23 44/281 Kozári Monika

december 3. csütörtök 10.00 óra
Hubai László: Politikai pártok támogatottsága a parlamenti képviselõválasztásokon Magyarországon 1920-1947.
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, III. em. Elõadóterem
+ 338 23 44/281 Kozári Monika

december 7. hétfõ 10.00 óra
Szép Katalin: Mezõgazdasági kistermeléssel foglalkozó háztartások gazdálkodási modelljei
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
KÉE Rektori tanácsterme, 1118 Budapest, Villányi út 29-35.
+ 338 23 44/286 Szalay Dezsõ

december 7. hétfõ 14.00 óra
Brázda Edgár: Új eljárások a pancreas graft életképességének in vitro meghatározására
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
BM Duna Palota, 1050 Budapest, Zrínyi u. 5.
+ 338 23 44/280 Kiss Árpád

december 7. hétfõ 14.00 óra
Csõsz Mária: Biológiai minták magnézium koncentrációjának meghatározására potenciometriás módszerrel és a klinikai alkalmazások tapasztalatai
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
BM Duna Palota, 1051 Budapest, Zrínyi u. 5.
+ 338 23 44/280 Kiss Árpád

december 8. kedd 11.00 óra
Ledóné Darázsi Hajnalka: A paprika ellenállósága a xantomonászos és pszeudomonászos betegségekkel szemben
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
Vízmûvek Rt. Tanácsterme I. em., 1051 Budapest, Arany János u. 25.
+ 338 23 44/286 Szalay Dezsõ

december 8. kedd 14.00 óra
Komoly Sámuel: Új lehetõség demyelinisatióval járó betegségek kezelésére
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 338 23 44/280 Kiss Árpád

december 9. szerda 14.00 óra
Radó János: Gyógyszer és betegség interakció a szérum kálium szint szabályozásában (hyperkalaemiák)
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 338 23 44/280 Kiss Árpád

december 9. szerda 15.00 óra
Gyáni Gábor: Nyilvánosság és magánélet a nagyvárosban. Társadalmi térhasználat Budapesten 1870-1940
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, III. em. Elõadóterem
+ 338 23 44/281 Kozári Monika

december 10. csütörtök 10.30 óra
Szigeti Zoltán: A gyomnövények paraquatrezisztenciája a betyárkóró (Erigeron Canadensis L.) példáján
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 338 23 44/286 Szalay Dezsõ

december 10. csütörtök 11.00 óra
Valachi Anna: József Jolán, a költõ édes mostohája. Magatartásmodell, titkos családi múzsa és életrajzíró.
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, III. em. Elõadóterem
+ 338 23 44/281 Kozári Monika

december 11. péntek 10.00 óra
Szedlacsek Péter: Tranziens izotópjelzéses módszerek fejlesztése és alkalmazása az adszorpció és deszorpció kutatásában
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 338 23 44/284 Körmendi Sándor

december 11. péntek 10.30 óra
Fancsik Tamás: Gyengén helyfüggõ rétegparaméterekkel jellemzett hullámvezetõben terjedõ Rayleigh típusú hullámok diszperziós viszonyainak vizsgálata
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MÁELGI Konferenciaterem, 1145 Budapest, Kolombusz u. 17-23.
+ 338 23 44/220 Stier Miklós

december 11. péntek 10.30 óra
Fejesné Bognár Zsuzsa: Irodalomkritikai gondolkodás a Pester Lloydban 1900-1914.
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
BM Duna Palota, Fehér-terem, 1051 Budapest, Zrínyi u. 5.
+ 338 23 44/281 Kozári Monika

december 11. péntek 11.00 óra
Papp Mária: Õszi búzagenotípusok veresnyakú árpabogárral (Oulema melanopus L.) és zablevéltetûvel (Rhopalosiphum padi L.) szembeni ellenállósága
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
Vízmûvek Rt. Tanácsterme I. em., 1051 Budapest, Arany János u. 25.
+ 338 23 44/286 Szalay Dezsõ

december 11. péntek 11.00 óra
El-Ghoddi Abdelaati Mabruk Nasser: Bacterial indicators of pollution in Danube water and sediment
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 338 23 44/286 Szalay Dezsõ

december 11. péntek 14.00 óra
Tamás László: Diagnosztikai és prognosztikai markerek a fej-nyaki daganatokban
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Kongresszusi terem, 1014 Budapest, Országház u. 28.
+ 338 23 44/280 Kiss Árpád

december 14. hétfõ 10.00 óra
Simona Kolmanova: Jókai és Mikszáth humora a cseh komikumfelfogás tükrében. Humor és komikum típusai a cseh és magyar irodalomban a XIX.század második felében
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Irodalomtudományi Intézet, 1118 Budapest, Ménesi út 11-13
+ 338 23 44/281 Kozári Monika

december 14. hétfõ 10.30 óra
Süli-Zakar István: Északkelet-Magyarország terület- és településfejlesztésének társadalomföldrajzi alapjai
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Földrajztudományi Kut. Int., 1062 Budapest, Andrássy út 62.
+ 338 23 44/220 Stier Miklós

december 14. hétfõ 10.30 óra
Havady Tamás: A vasúti pálya dinamikai vizsgálata a pálya-jármû rendszerben
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, III. em. Elõadóterem
+ 338 23 44/288 Szalai Sándorné

december 14. hétfõ 11.00 óra
Kiss Tibor: Idegsejtmembrán feszültség- és ligand-aktivált ioncsatornáinak kinetikai jellemzése: xenobiotikumok hatása"
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 338 23 44/286 Szalay Dezsõ

december 14. hétfõ 14.00 óra
Balogh Sándor: A bûnözés kulturális dimenziói
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 338 23 44/220 Stier Miklós

december 14. hétfõ 14.00 óra
Fábián Tibor Károly: Az orvosi hipnózis alkalmazásának lehetõségei a klinikai fogászatban, fogászati pszichoszomatikában
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 338 23 44/280 Kiss Árpád

december 15. kedd 10.00 óra
Kiss Istvánné: Biológiailag aktív anyagok hatása, és a vegetatív szervek anatómiai változásai a Hydrangea macrophylla mikroszaporítása során
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
KÉE Rektori tanácsterme, 1118 Budapest, Villányi út 29-43.
+ 338 23 44/286 Szalay Dezsõ

december 16. szerda 10.00 óra
Koncz János: Austenites CrNi(25/20)-acél felületi oxidációjának jellegzetességei
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, III. em. Elõadóterem
+ 338 23 44/288 Szalai Sándorné

december 16. szerda 10.00 óra
Kotschy András: Kondenzált azóliumsók szelektív felnyílása és továbbalakítása
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 338 23 44/284 Körmendi Sándor

december 17. csütörtök 11.00 óra
Molnár István: Isten - Halál - álom - Alkotás. A halott Krisztus beszédétõl a visszatérõ Krisztus hallgatásáig /Jean Paul és Dosztojevszkij kapcsolatának kérdéséhez/
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, III. em. Elõadóterem
+ 338 23 44/281 Kozári Monika

december 17. csütörtök 11.00 óra
Forró Edit: Tõzegalapú földkeverék alkalmazásának vizsgálata zöldségnövények környezetkímélõ nitrogénellátásában
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
KÉE Rektori Tanácsterem, K.ép. II. em, 1118 Budapest, Villányi út 35-43.
+ 338 23 44/286 Szalay Dezsõ

december 17. csütörtök 14.00 óra
Kassai Ilona: Beszédtudomány. A fonetikai ismeretek mai állása és a kutatás távlatai.
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Nyelvtudományi Intézet Könyvtára, 1014 Budapest, Színház u. 5-7.
+ 338 23 44/281 Kozári Monika

december 17. csütörtök 14.00 óra
Várkonyi Eszter: Embriogenetikai vizsgálatok madár- és csontoshal fajokon
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
GATE Rektori Tanácsterme fszt., 2103 Gödöllõ, Páter Károly u. 1.
+ 338 23 44/286 Szalay Dezsõ

december 18. péntek 10.00 óra
Benedek Gábor: Dzsentri és Bach-huszár. Társadalomtörténeti vizsgálatok a neoabszolutizmus- és a dualizmuskori tisztviselõkrõl
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
ELTE BTK Tanácsterem, 1052 Budapest, Piarista köz 1.
+ 338 23 44/281 Kozári Monika

december 18. péntek 10.30 óra
Schram Zsolt: Nagyenergiás hadronikus kölcsönhatások és kvarkbezárás
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, III. em. Elõadóterem
+ 338 23 44/288 Szalai Sándorné

december 18. péntek 14.00 óra
Marton Katalin: Felfújási tulajdonság és mérték-koncentráció nem-független folyamatok esetén.
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 338 23 44/284 Körmendi Sándor

december 21. hétfõ 14.00 óra
Arató Péter: Technológiai folyamatok által kiváltott szerkezetváltozások leírása
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 338 23 44/288 Szalai Sándorné

december 21. hétfõ 14.00 óra
Szabó Tibor: Extremal Problems for Graphs and Hypergraphs
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 338 23 44/284 Körmendi Sándor

december 22. kedd 13.30 óra
Vajda István: Kódolási problémák kommunikációs rendszerekben
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 338 23 44/288 Szalai Sándorné


Tájékoztató http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.ch.bme.hu/chemonet/