Akadémiai védések valamennyi tudományterületrõl

1998. november

november 3. kedd 10.00 óra
Szatmári Péter: Az osztrák nemzet- és küldetéstudat kérdései a harmincas években
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 338 23 44/281 Kozári Monika

november 3. kedd 14.00 óra
Beszterczey Gábor: A közszolgálati televíziózás újrafelfedezése? A BBC esete
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
Parlament Café, Rendezvényterem, 1055 Budapest, Kossuth tér 9.
+ 338 23 44/220 Stier Miklós

november 6. péntek 10.00 óra
Vaszary Pál: A vasúti pálya geometriai állapotértékelésének elméleti alapjai
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 338 23 44/288 Szalai Sándorné

november 9. hétfõ 10.00 óra
Csapó Csaba: A Magyar Királyi Csendõrség története 1881-1914.
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 338 23 44/281 Kozári Monika

november 9. hétfõ 14.00 óra
Nri Mhamed Sembesh: A prospective study of bacterial meningitis in children from north-eastern Libya
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 338 23 44/280 Kiss Árpád

november 10. kedd 10.00 óra
Gyáni Gábor: Nyilvánosság és magánélet a nagyvárosban. Társadalmi térhasználat Budapesten 1870-1940
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 338 23 44/281 Kozári Monika

november 10. kedd 10.30 óra
Pölös Endréné: Starterkultúrák fejlesztése mustok, borok és borászati melléktermékek kezelésére
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
KÉE Rektori tanácsterem, 1118 Budapest, Villányi út 29-43.
+ 338 23 44/286 Szalay Dezsõ

november 10. kedd 14.00 óra
Braun Róbert: A Holocaust és a történeti reprezentáció problémái
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, III. em. Elõadóterem
+ 338 23 44/281 Kozári Monika

november 11. szerda 10.00 óra
Thamóné Bozsó Edit: Magyarországi kainozóos homokok és homokkövek ásványi összetétele földtani értékelésének eredményei
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MÁFI Díszterem, 1143 Budapest, Stefánia út 14.
+ 338 23 44/220 Stier Miklós

november 12. csütörtök 11.00 óra
Abdul Mounem Mouazen: MODELLING THE INTERACTION BETWEEN THE SOIL AND TILLAGE TOOLS
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 338 23 44/286 Szalay Dezsõ

november 13. péntek 10.00 óra
Radócz László: A hipovirulencia jelenségének, valamint biológiai védekezési eljárásokban való alkalmazhatóságának vizsgálata a szelidgesztenyekórt elõidézõ Cryphonectria parasitica (Murr.) Barr gomba magyarországi izolátumainak esetében
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház I.em. Elnöki tanácsterem
+ 338 23 44/286 Szalay Dezsõ

november 16. hétfõ 10.00 óra
Gyarmati János: A bolíviai Cochabamba -völgy késõ-prehispán településtörténete és szerepe az Inka Birodalom gazdasági életében
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
Néprajzi Múzeum, 1055 Budapest, Kossuth tér. 12.
+ 338 23 44/281 Kozári Monika

november 16. hétfõ 10.00 óra
Ali Ahmad Zalmum: MICROBIOLOGICAL BANK-WALL FILTERED WELL WATER QUALITY AS A FUNCTION OF DANUBE ROLLING GRAVEL BED BIOFILM BACTERIAL SPECIES COMPOSITION
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház I. em. Felolvasóterem
+ 338 23 44/286 Szalay Dezsõ

november 19. csütörtök 11.00 óra
Nagy Gábor: Az információs technológiák hasznosításának lehetõségei a település és területfejlesztésben
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Földrajztudományi Kut. Int., 1062 Budapest, Andrássy út 62.
+ 338 23 44/220 Stier Miklós

november 20. péntek 10.00 óra
Boldizsár Ildikó: A tündérmese és a mûmese motívumainak összehasonlító vizsgálata a strukturális törvényszerûségek tükrében
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Kongresszusi terem, 1014 Budapest, Országház u. 28.
+ 338 23 44/281 Kozári Monika

november 20. péntek 10.00 óra
Muftah Khalifa Al-Kilani: QUALITATIVE AND QUANTITATIVE STUDIES ON OUTDOOR AIRBORNE BACTERIA IN BUDAPEST
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház I. em. Felolvasóterem
+ 338 23 44/286 Szalay Dezsõ

november 20. péntek 10.30 óra
Barta János: Mezõgazdasági irodalom a koraújkori Európában és hatása a magyarországi agrárszakirodalom alakulására a XVI-XVIII. században
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, III. em. Elõadóterem
+ 338 23 44/281 Kozári Monika

november 23. hétfõ 11.00 óra
Schwendtner Tibor: Heidegger tudományfelfogása (Az 1919-29-es idõszak írásainak tükrében)
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 338 23 44/281 Kozári Monika

november 24. kedd 14.00 óra
Perlusz Andrea: A hallássérült gyermekek hazai integrált oktatása, - nevelése, különös tekintettel az integrált nevelést befolyásoló tényezõkre
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, III. em. Elõadóterem
+ 338 23 44/281 Kozári Monika

november 26. csütörtök 10.00 óra
Tusnády László: Õsi gyökerek Arany János és Torquato Tasso egy-egy mûvében
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 338 23 44/281 Kozári Monika

november 30. hétfõ 10.00 óra
Barancsuk János: A fogyasztói többlet jelentéstartalmainak történeti-logikai elemzése
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 338 23 44/220 Stier Miklós


Vissza http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.ch.bme.hu/chemonet/