Akadémiai védések valamennyi tudományterületrõl

1998. október

október 1. csütörtök 11.00 óra
Bagi István: "A vegetációtérképezés elméleti kérdései"
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
Vízmûvek Rendezvényterme I. em., 1051 Budapest, Arany János u. 25.
+ 338 23 44/286 Szalay Dezsõ

október 6. kedd 10.00 óra
Palkovics László: "Nehézterhergépjármûvek menetdinamikai szabályozórendszere"
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 338 23 44/288 Szalai Sándorné

október 6. kedd 14.00 óra
Rabia O. Nafu: "Interactions between haemopoietic and stromal cells in cultured normal and abnormal human bone marrow samples"
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház I. em Képesterem
+ 338 23 44/280 Kiss Árpád

október 9. péntek 10.00 óra
Tran Quoc Dung: "Non-destructive techniques for assay of radioactive waste"
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 338 23 44/288 Szalai Sándorné

október 9. péntek 10.00 óra
Rudas Imre: "Új elvek és módszerek nemlineáris rendszerek irányítására és modellezésére"
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 338 23 44/288 Szalai Sándorné

október 9. péntek 11.00 óra
Pomázi Andrea: "Imperfekt fonalas gombák jellemzése molekuláris markerek segítségével"
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
Vízmûvek Kft. Tanácsterme I. em., 1051 Budapest, Arany János u. 25. I. em.
+ 338 23 44/286 Szalay Dezsõ

október 12. hétfõ 10.00 óra
Egresits Csaba: "Intelligens módszerek a gyártási folyamatok vezérlésében és felügyeletében"
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA SZTAKI, 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
+ 338 23 44/288 Szalai Sándorné

október 12. hétfõ 10.00 óra
Forgácsné Tóth Eszter: "A folyadékkromatográfiás elválasztás molekuláris alapjai"
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház. Felolvasóterem
+ 338 23 44/284 Körmendi Sándor

október 12. hétfõ 10.00 óra
Enyedi Zsolt: "Az elkülönülés politikája"
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Politikatudományi Intézete, 1068 Budapest, Benczúr u. 33. II. em. 210.
+ 338 23 44/220 Stier Miklós

október 16. péntek 10.00 óra
Bene László: "Az idõ struktúrája Plótinusz metafizikájában"
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA I. em. Felolvasóterem
+ 338 23 44/281 Kozári Monika

október 16. péntek 11.00 óra
Abdullah Mohamed Abdullah Salem: "N cycle associated facultative and obligate chemolithotropic bacteria in Danube water and sediment"
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
Parlament Café, Rendezvényterem, 1055 Budapest, Kossuth tér 9.
+ 338 23 44/286 Szalay Dezsõ

október 19. hétfõ 10.30 óra
Papp Zoltán: "Radioaktív izotópok meghatározása környezeti anyagmintákban"
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 338 23 44/288 Szalai Sándorné

október 19. hétfõ 14.00 óra
Huszár László: "... és bûnhõdés. A magyar börtönlakók szociológiai vizsgálata"
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 338 23 44/220 Stier Miklós

október 20. kedd 10.15 óra
Simon András: "Geoelektromos terek normálásán alapuló elmélet, mérési és feldolgozási eljárások"
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 338 23 44/220 Stier Miklós

október 21. szerda 10.30 óra
Juhász Gábor: "Állapotfüggõ szinkronizációs jelenségek neurokémiai és glia-neuron kölcsönhatásbeli vonatkozásai"
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Kongresszusi terem, 1014 Budapest, Országház u. 28.
+ 338 23 44/286 Szalay Dezsõ

október 26. hétfõ 10.30 óra
H. Tóth István: "Az Olvasás: Fölfedezés. Egy korosztály irodalomértésének alakulása"
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 338 23 44/281 Kozári Monika

október 27. kedd 14.00 óra
Horváth Friderika: "Esztergom és környékének késõkelta-római kori kézzel formált kerámiája"
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 338 23 44/281 Kozári Monika

október 28. szerda 10.30 óra
Nagy Erika: "A szolgáltató szektor városszerkezet-alakító szerepének sajátosságai Gyõrben és Szegeden"
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Földrajztudományi. Int., 1062 Budapest, Andrássy út 62.
+ 338 23 44/220 Stier Miklós

október 29. csütörtök 16.00 óra
Vass Csaba: "Többszörösen összetett magyar társadalomszerkezet, többeshatalom Magyarországon /1948-1975/"
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
Parlament Café, Rendezvényterem, 1055 Budapest, Kossuth tér 9.
+ 338 23 44/220 Stier Miklós


Vissza http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.ch.bme.hu/chemonet/