Akadémiai védések valamennyi tudományterületrõl

1998. szeptember

szeptember 1. kedd 10.00 óra
Landgraf Ildikó: XIX. századi hõsök és hõstípusok a magyar történeti mondahagyományban /Kossuth Lajos és a Habsburgok/
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Kongresszusi terem, 1014 Budapest, Országház u. 28.
+ 138 23 44/281 Kozári Monika

szeptember 2. szerda 10.30 óra
Ratkó Lujza: A nagyböjti játék- és tánchagyomány. A magyar nyelvterület nagyböjti játék- és táncanyagának értelmezése"
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Kongresszusi terem, 1014 Budapest, Országház u. 28.
+ 138 23 44/281 Kozári Monika

szeptember 3. csütörtök 10.00 óra
Szakács Béla Zsolt: A Magyar Ajou Legendárium képi rendszerei
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Kongresszusi terem, 1014 Budapest, Országház u. 28.
+ 138 23 44/281 Kozári Monika

szeptember 7. hétfõ 11.00 óra
Pham Cong Tac: Vanádium-pentoxid, vanádium-pentoxid-króm (III)-oxid hordozós denoxáló katalizátorok hatékonyságának tanulmányozása
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 138 23 44/284 Körmendi Sándor

szeptember 11. péntek 10.30 óra
Ábrahám Zoltán: Kant idõ-fogalmáról a prekritikai korszakban
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 138 23 44/281 Kozári Monika

szeptember 11. péntek 13.30 óra
Farkas Etelka: Hydroxamátok és származékaik komplexképzõ sajátságai
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem, Budapest, Roosevelt tér 9.
+ 138 23 44/284 Körmendi Sándor

szeptember 11. péntek 14.00 óra
Hartvig Gabriella: Laurence Sterne: Tristram Shandy. Mûfaji források és a korai recepció
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
Parlament Café, Rendezvényterem, 1055 Budapest, Kossuth tér 9.
+ 138 23 44/281 Kozári Monika

szeptember 14. hétfõ 11.00 óra
Ilian V. Simidjiev: Role of thylakoid lipids in the organisation and structural flexibility of the light-harvesting chlorophyll a/b protein complex of photosystem II.
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
Parlament Café, Rendezvényterem, 1055 Budapest, Kossuth tér 9.
+ 138 23 44/286 Szalay Dezsõ

szeptember 14. hétfõ 14.00 óra
Rózsa András: Transcranialis Doppler sonographiás monitorozások carotis endarterectomiák és electroconvulsiv kezelés során
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház Felolvasó terem
+ 138 23 44/280 Kiss Árpád

szeptember 15. kedd 11.00 óra
Darabos Gabriella: Mikroorganizmus-közösségek karsztkorróziós szerepének laboratóriumi vizsgálata az Aggteleki-karszt talajain
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Földrajztudományi Kut. Int., 1062 Budapest, Andrássy út 62.
+ 138 23 44/220 Stier Miklós

szeptember 21. hétfõ 10.00 óra
Nabila Mohamed Hassan: Dade`s Conjecture
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Matematikai Kutató Intézet, budapest, reáltanoda u. 13-15.
+ 138 23 44/284 Körmendi Sándor

szeptember 21. hétfõ 10.30 óra
Vörös István: Napló, elbeszélés, személyiségháló. Milán Kundera, Bohumil Hrabal és Lúdvik Vacúlik az 1970-es években
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, III. em. Elõadóterem,
+ 138 23 44/281 Kozári Monika

szeptember 22. kedd 10.30 óra
Székely Iván: Az adatvédelem és az információszabadság filozófiai, jogi, szociológiai és informatikai aspektusai
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
ELTE Szociológiai Intézet, Budapest, Pollach Mihály tér 10.
+ 138 23 44/281 Kozári Monika

szeptember 23. szerda 10.00 óra
Tran Quoc Dung: Non-destructive techniques for assay of radioactive waste
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 138 23 44/288 Szalai Sándorné

szeptember 25. péntek 09.00 óra
Ali Meftah Obaid: A new method for the optical character recognition of printed Arabic texts
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
BME R. ép.
+ 138 23 44/288 Szalai Sándorné

szeptember 28. hétfõ 10.00 óra
Mohamed Sagyer Elmadani: Multimedia and CD-technology for education and training in Hungary and Libya
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Felolvasóterem
+ 138 23 44/281 Kozári Monika

szeptember 28. hétfõ 10.30 óra
J. Tóth Gábor: Molekuláris dinamika visszacsatolásos optimális szabályozása
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 138 23 44/288 Szalai Sándorné

szeptember 29. kedd 10.00 óra
Jolánkai Géza: Rendszerszemléletû ekohidrológiai módszerek alkalmazása a vízi környezetet
érõ hatások elemzésében és elõrejelzésében
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 138 23 44/288 Szalai Sándorné
 
szeptember 29. kedd 14.00 óra
Tompa Anna: Humán gebotoxikológiai monitor elméleti megalapozása és gyakorlati hasznosítása a hazai rákprevencióban
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Felolvasó terem
+ 138 23 44/280 Kiss Árpád

szeptember 29. kedd 14.00 óra
Szabolcs István: Az idõskor, a jódellátottság és a "nonthyroidal illness" kapcsolatai a pajzsmirigymûködéssel /kísérletes, epidemiologiai és klinikai vizsgálatok/
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Kongresszusi terem, 1014 Budapest, Országház u. 28.
+ 138 23 44/280 Kiss Árpád

szeptember 30. szerda 10.00 óra
Kemecsi Lajos: Paraszti jármûkultúra Észak-Dunántúlon /Szekerek, kocsik, szánok/
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, III. em. Elõadóterem
+ 138 23 44/281 Kozári Monika


Vissza http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.ch.bme.hu/chemonet/