Castor és Pollux

Az ikerpár neve a görög mitológiában Kasztór és Polüdeukész. A két fiút Dioszkuroszoknak is nevezik. A következõ részletek  Robert Graves: A görög mítoszok címû könyvébõl (Európa Könyvkiadó, 1970) származnak.

Gorgophonénak Periérésztôl két fia született: Aphareusz és Leukipposz, Oibalosztól ugyancsak kettô: Tündareusz és Ikariosz. Oibalosz halála után Tündareusz került Spárta trónjára, s Ikariosz volt a társuralkodó. Hippokoón és tizenkét fia azonban mindkettôjüket elûzte bár egyesek szerint Ikariosz (aki késôbb Odüsszeusz apósa lett) Hippokoón pártjára állt. Tündareusz Aitoliába menekült Thesztiosz királyhoz, és feleségül vette a leányát, Lédát. Léda két gyermeket szült neki: Kasztórt és Klütaimnésztrát, de ugyanakkor Zeusznak is szült kettôt: Helenét és Polüdeukészt. Tündareusz késõbb a magáénak ismerte el Polüdeukészt, és visszanyerte Spárta trónját. ...

A Dioszkuroszok, akik elválaszthatatlanok voltak egymástól, Spárta büszkeségei lettek. Kasztór mint katona és lószelídítõ vált híressé, Polüdeukész pedig korának legjobb ökölvívója volt. Mindketten sok díjat nyertek az Olümpiai Játékokon. ...

... a végzet úgy határozott, hogy Lédának csak egyik fia fog meghalni. Mivel Kasztór apja, Tündareusz, halandó volt, Polüdeukész, Zeusz fia lévén, elõírás szerint az Égbe került. De ô csak akkor volt hajlandó elfogadni a halhatatlanságot, ha Kasztór is részesülhet benne. Ezért Zeusz mindkettejüknek megengedte, hogy napjaikat felváltva hol a felvilágon, hol meg a föld alatt töltsék Therapnéban. Testvéri szeretetük további jutalmául a csillagok közé emelte képmásukat. Így keletkezett az Ikrek csillagkép. ...

Poszeidón a hajótörött tengerészek megmentôjévé nevezte ki Kasztórt és Polüdeukészt, s lehetôvé tette számukra, hogy kedvezô szeleket támasszanak. Ha valamelyik hajó orrában fehér bárányt áldoznak, egy verébraj kíséretében azonnal leszállnak az égbôl. ...

Ôk a védistenei a Spártai Játékoknak, s mivel ôk találták fel a haditáncot és a harci dalokat, a múlt nagy csatáit megéneklô lantosoknak is. ... Azok szerint, akik saját szemükkel látták a Dioszkuroszokat, az egyetlen észrevehetô különbség csak az köztük, hogy Polüdeukész arcán ott vannak az ökölvívás okozta hegek. Teljesen egyformán öltözködnek: tojáshéj alakú, csillaggal díszített sisak van a fejükön, lándzsa a kezükben, s fehér lovon ülnek. Némelyek szerint Poszeidóntól kapták a lovakat, de vannak, akik úgy tudják, hogy Polüdeukész thesszáliai csataménje Hermész ajándéka.


<