Arne Tiselius
(1902–1971)

Arne Wilhelm Kaurin Tiselius svéd biokémikus volt. Az Uppsalai Egyetemen Svedberg asszisztenseként dolgozta ki az elektroforézis alkalmazását a szuszpendált fehérjék szétválasztására. Később az Institute for Advanced Study at Princetonban folytatta munkáját. Svédországba visszatérve az Uppsalai Egyetem biokémia-professzorának nevezték ki. A vérszérum kémiai szempontból hasonló fehérjéit elektroforézis-eljárásokkal választotta szét, később a fehérjék és további vegyületek szétválasztására adszorpciós kromatográfiát használt. Kutatásait 1948-ban Nobel-díjjal ismerték el.

1947 és 1964 között a Nobel Alapítvány alelnöke, majd elnöke volt.


Naptár