Martin Heinrich Klaproth
(17431817)

Német kémikus. Hosszú ideig gyógyszerészként kereste kenyerét. 1787-ben kinevezték a porosz királyi tüzérség kémiatanárává. 1810-ben, amikor megalapították az egyetemet, kémiaprofesszori státuszt kapott. Korának legnagyobb német kémikusa volt.

Jelentõs eredményeket ért el az analitikai kémia és az ásványtan eljárásainak javításában és szisztematizálásában. Nagyra értékelte a kvantitatív módszereket; Lavoisier egyik elsõ követõje volt Franciaország határain kívül. Õ fedezte fel az uránt, a cirkóniumot és a titánt. Õ állapította meg, hogy ezek önálló elemek, bár nem tudta õket elõállítani tiszta fémes formájukban. Megállapította számos anyag addig pontatlanul ismert összetételét, köztük több újonnan felfedezett elem - a tellúr, a stroncium, a cérium és akróm vegyületeinek összetételét is.Naptár