Kérdés: Ha a pezsgôt vagy a sört száraz pohárba töltjük ki, habos lesz. Ha a pohár nedves, akkor nem. Töltsünk ki egy kis pezsgôt úgy, hogy a hab elérje a pohár peremét, aztán hagyjuk a buborékokat leülepedni, majd töltsük ki gyorsan a pezsgôt, hiszen nem bukik ki a hab a pohárból. Miért?

H. S. C.
Hawthorne
Queensland


1. válasz: A sör, a pezsgô és a többi habzó ital gázzal túltelített folyadék. Bár termodinamikailag kedvezôbb, hogy a gáz távozzon az oldott állapotból, a buborékképzôdésnek kicsi az esélye, mert a buborékok kezdetben aprók. A mindössze 0,1 mikrométer átmérôjû buborékok nyomása elérheti a 30 atmoszférát. Mivel a gázok oldhatósága a nyomás növekedésével nô (Henry-törvény), a gáz olyan gyorsan visszatér a folyadékba, amilyen gyorsan kijött. A porszemek, felületi egyenetlenségek, karcolások mentén azonban képzôdhet gáz. Ezek a helyek hidrofóbok, és anélkül segítik elô a "gáz-zsebek" keletkezését, hogy apró buborékoknak kellene elôbb képzôdniük. Ha a "gáz-zseb" mérete elér egy kritikus értéket, a zseb olyan gömbölyû buborékká dudorodik, amelynek a görbületi sugara elegendôen nagy ahhoz, hogy ne engedje összeroppanni a buborékot...

D. P. M.
University of Leeds


2. válasz: ...Ráadásul kaszkád jelenség játszódik le. Ha a térfogategységben lévô buborékok száma elér egy bizonyos határértéket, fizikai zavar keletkezik, amelynek nyomán még több buborék képzôdik. A buborékok keletkezését sokféle szennyezés, egyenetlenség indíthatja meg. Parányi sókristályok (például kalcium-szulfát kristályok) maradhatnak az üvegen, ha a poharat kemény vízzel mosták el, és úgy száradt meg, hogy a víz elpárolgott róla. Törölgetés után viszont apró pamutszálak maradhattak rajta. Porszemcsék ülepedhettek rá, ha egy kicsit is szájjal fölfelé állt. A vadonatúj poharak kivételével mindegyik üveg belsô felületén lehetnek pici karcolások. Ha a pohár belseje nedves, minden sókristály feloldódik, és egyetlen pamutszál szem indít el buborékképzôdést. A porszemek és a karcolások persze még ott lehetnek. De ezeket folyadék borítja, és a frissen kitöltött szénszvas ital csak lassan, diffúzió révén férkôzik hozzájuk. Képzôdnek ugyan buborékok, de csak akkora sebességgel, hogy a kaszkád hatás nem indulhat meg. Az ital így nem pezseg ki a pohárból.

A. D.
Daventry
Northamptonshire


3. válasz: Látványosan demonstrálja a jelenséget a következô kísérlet: vegyünk egy poharat, vonjuk be gondosan a belsejét olajjal, ami jobban befedi a felületet a víznél. Töltsünk a pohárba valamilyen olcsó szénsavas italt. Egyátalán nem vagy csak alig habzik majd. Adjunk a folyadékhoz néhány millió buborékképzô gócot egy nagy kanál kristálycukor formájában, és a hab lávaként tör elô.

R. B.
Westcliff-on-Sea
Essex


4. válasz: A modern gyártási eljárások már olyan tökéletesek, a mai üvegek már olyan jó minôségûek, hogy néhány gyár szándékosan kelt egyenetlenségeket különösen a sörös poharakban , hogy az elôírásos hab megjelenjen az ital tetején.

T. F.
Ipswich
Suffolk


Vissza a kérdésekhez


The Last Word Archive
Copyright New Scientist, RBI Limited 1998
For more science news and views, check out New Scientist Planet Science