Kérdés: Hogyan számoltak a rómaiak a római számokkal? Az egymás fölé írt arab számokat egyszerû összeadni és kivonni, de mit csinál az ember az olyan számokkal, mint az MCMXCIV (1994)?

R. C.
Otago
New Zealand


1. válasz: Az egymás fölé írt római számokkal nem lehet számtani mûveleteket végezni. Ezért használunk arab számokat, noha azokban az országokban, amelyek átvették Rómából a kereszténységet, latin betûvel írnak. A régi rómaiaknak nem okoztak gondot az alapmûveletek, mert abakusszal számoltak. Az abakusz golyóinak mozgatását sem nehezebb megtanulni, mint az írásbeli számolást.

Ma már inkább zsebszámológépet használunk, és biztos vagyok benne, hogy olyan számológépet is lehet készíteni, amelyik római számokkal is elvégzi a mûveleteket. Ha a rómaiak feltalálták volna a zsebszámológépet, valószínûleg ma is római számokat használnánk. Hiszen amikor divatba jött a számítógép, nem tértünk át a kettes számrendszerre a mindennapi számolásokban.

M. W. K.
Dhahran
Szaúd-Arábia


2. válasz: A rómaiak abakusszal számoltak. A görög "abax" szó homokkal fedett táblára utal. A római abakusz legegyszerûbb formája a földre karcolt abakusz volt. Az egyeseknek, tizeseknek, százasoknak oszlopaik voltak, a számokat például kaviccsal jelezték. A mai kínai abakusz egyszerû változatával is számoltak. A szorzáshoz bonyolult négyzetrácsot használtak: a két számot szomszédos oldalak mellé írták, az egyeseket, tízeseket stb. az átlók mentén szorozták és a szemközti oldalakon adták össze. A táblázattal nem tudtak osztani, mert az összeget körülbelül olyan lépésekben kellett lebontaniuk, ahogy mi szoktuk, ha hosszú osztást kell végeznünk. Talán furcsának tûnik, de a tizeseket, egyeseket nem sorolták be pontosan a helyiértékek szerint. A mi rendszerünk fejlôdésében döntô fontosságú lépés volt, hogy egy indiai csillagász, Ariabhata, körülbelül 1500 évvel ezelôtt a nullához is jelet rendelt.

R. H.
London


3. válasz: A római számok csak a mennyiségek feljegyzésére szolgáltak. Erre a célra kiválóan megfeleltek, mert hamisításuk nehéz volt, ezért az üzleti életben és az iratokban még akkor is római számokat használtak, amikor a számításokban már régen áttértek a tízes számrendszerre.

R. F.
Farnborough
Hampshire


Vissza a kérdésekhez


The Last Word Archive
Copyright New Scientist, RBI Limited 1998
For more science news and views, check out New Scientist Planet Science