Kérdés: Miért az óramutató járásával egyezõ irányban járnak az órák?

S. B.
Eden
North Carolina


1. válasz: Az elsõ órák közé tartozott a napóra, amelyen az idõ múlását az álló kar (gnomon) árnyéka mutatta a karra merõleges lapon vagy felületen.

Az északi féltekén, ahol a Nap keleten kel és nyugaton nyugszik, az árnyék a nap folyamán olyan irányban mozog, amelyet az óramutató járásával egyezõ iránynak nevezünk. Amikor elkezdték a mechanikus órák gyártását, az látszott logikusnak, hogy az óramutatók ebben az irányban mozogjanak.

Ha a napórát a déli féltekén találták volna fel, azt hiszem, az óramutatók az ellenkezõ irányban mozognának, és akkor azt neveznénk az óramutató járásával egyezõ iránynak.

M. T.
Cardiff


2. válasz: A napórára vezethetõ vissza, hogy az óramutatók egy-egy állása két különbözõ idõpontnak felel meg a nap folyamán. Az egyik a napkeltétõl napnyugtáig tartó idõszakra esik, a másik (amely nem jelenhetett meg a napóra számlapján), a napnyugtától napkeltéig esõ idõre.

M. B.
Ash Vale, Surrey


3. válasz: Annak nincs köze a napórához, hogy a 12-es a számlap tetején van, mert délben a napóra árnyéka északra (vagy majdnem északra) mutat.

P. S.
Cardiff


4. válasz: Az elsõ mechanikus óráknak csak egy mutatójuk, mert ez is elég pontosan mutatta az idõt, és hasonlított a napóra árnyékára.

T. P.
Tring, Hertfordshire


5. válasz: Az egyik levélíró, aki az északi féltekén lakik, azt írta, hogy a déli féltekén a Nap nyugatról keletre mozog. Biztosíthatom, hogy ez nincs így. A Nap még Ausztráliában is keleten kel és nyugaton nyugszik, és nagyon szép naplementék láthatók a tengeren Perthtõl nyugatra.

C. A.
Belmont
Nyugat-Ausztrália6. válasz: Aazt hiszem, M.T. nem arra gondolt, hogy a Nap a déli féltekén nyugaton kel és keleten nyugszik, hanem arra, hogy délben észak felé látszik (ellentétben az északi féltekével, ahol ez soha nem fordulhat elõ). Egyébként, talán érdemes utánagondolni: ha a Nap Ausztráliában nyugaton kelne, keleten nyugodna
(és közben az északi égtájon haladna keresztül, ahogyan az ott megszokott), akkor az árnyék mozgása a déli féltekén is az óramutató járásával megegyezõ lenne.

 Segesdy Gábor, Budapest (északi félteke)


Vissza a kérdésekhez
The Last Word Archive
Copyright New Scientist, RBI Limited 1998
For more science news and views, check out New Scientist Planet Science