Kérdés: Sokáig sütötte a nap az órámat és utána az LCD-je (folyadékkristályos kijelzõje) teljesen megfeketedett. De amikor lehûlt, újra rendesen mûködött. Megmondaná valaki, hogy mi történt a kijelzõvel és mit jött rendbe?

G. V. A.
Aigues
Spanyolország


Válasz: A folyadékkristályos kijelzõkben használt folyadékkristályok általában hosszú, egyenes molekulák, amelyek szívesen sorakoznak fel egymás mellé vagy bármi más mellé, amit maguk körül találnak. Ha egy folyadékkristály réteget olyan barázdás üveglapok közé teszünk, mint egy miniatûr hullámtetõ, a molekulák a barázdák mentén helyezkednek el. Ha az egyik lapot 90 fokkal elforgatjuk, a laphoz közeli molekulák újra elrendezõdnek, és merõlegesek lesznek a másik laphoz közeli molekulákra. A két lap között a kristályrács többi többi része negyedfordulatnyi csavart ír le.  A csavar a kristályon áthaladó fény polarizációs síkját 90 fokkal elforgatja.

A kijelzõkben használt folyadékkristályok molekuláinak egyik vége egy kissé pozitív, a másik egy kissé negatív töltésû. Ha az üveglapokra egy kis feszültséget kapcsolnak, a molekulák ennek megfelelõ helyzetet vesznek fel, és a folyadékkristály már nem forgatja el a fény polarizációs síkját. Ha a feszültséget lekapcsoljuk, a rács visszatér az elõzõ állapotba.

A kijelzõ készítésekor az üveglapokat olyan polarizációs szûrõkkel helyettesítik, amelyek egymással derékszöget zárnak be, és fényvisszaverõ felületeket helyeznek mögéjük. A beérkezõ fényt az elsõ szûrõ polarizálja, a folyadékkristály 90 fokkal elforgatja, majd a fény áthalad a második szûrõn, visszaverõdik, és visszafelé halad.

De ha feszültséget kapcsolunk a kijelzõre, a beérkezõ fény változatlanul halad át a folyadékkristályon, és nem tud áthatolni a második polarizációs szûrõn. A kijelzõ elfeketedik. A több részbõl álló elektródokkal betûket, számokat és más formákat lehet "kirajzolni".

A folyadékkristályos állapot a szilárd és a folyadék közötti fázis. Ha lehûtjük, megszilárdul, a felmelegítjük, megolvad. Az olvadt folyadékkristály nem képes a fénypolarizáció megváltoztatására közönséges folyadékká válik. Ha a folyadékkristályos kijelzõt felmelegítjük, a két szûrõ között egy kissé ragacsos folyadék képzõdik, és a teljes kijelzõ megfeketedik. Ha lehûtjük, újra kialakul a folyadékkristályos állapot, és a fény ismét visszaverõdik.

J. B.
Elsfield
Oxfordshire


Vissza a kérdésekhez
The Last Word Archive
Copyright New Scientist, RBI Limited 1998
For more science news and views, check out New Scientist Planet Science