Kérdés: Miért forog a Föld?

R. J. I.
Barnet
Hertfordshire
és  toth.tamas@tvk.hu


1. válasz: A Föld egyszerûen azért forog, mert még nem maradt abba a mozgása. A Naprendszer forgó gáztömeg kondenzációjából képzõdött. Az impulzusnyomaték megmaradása miatt a gázból forgó testek képzõdtek. Mivel az ûrben a súrlódás és a többi erõ nagyon kicsi, a forgó testek köztük a Föld csak fokozatosan lassulnak le. A Földnél sokkal kisebb és könnyebb Hold forgása már megállt a Föld gravitációs vonzásának hatására, ezért a Hold mindig ugyanazt az oldalát fordítja felénk.

G. W.
Derby


2. válasz: Bár a Föld forgására vonatkozó elõzõ magyarázat helyes, az a rész, hogy a "Hold forgása már megállt", félrevezetõ lehet. A Hold forog. Azért látjuk midig ugyanazt az oldalát, mert forgási periódusa megegyezik Föld körüli keringésének  periódusával. Ez az egyenlõség az árapály-súrlódás eredménye. Ha a Hold nem forogna, a túlsó oldalát mutatná felénk.

D. S. P.
Luleai Mûszaki Egyetem
Geofizikai Tanszék
Svédország


3. válasz: Bár a kiegészítéssel egyetértek, de ha a Hold nem forogna, akkor nem a másik oldalát mutatná felénk, hanem éppenhogy mindig másik oldalát látnánk, miközben a Földön utaznánk, hisz a keringés közben változna a Föld felõl
látható oldala. Ez Magyarországról lehet a másik oldal is, de lehet az egyik oldal is, sõt stb... oldal.

><III;>


Vissza a kérdésekhez
The Last Word Archive
Copyright New Scientist, RBI Limited 1998
For more science news and views, check out New Scientist Planet Science