Kérdés: Mi az oka annak, hogy az egyik madár lépdel, a másik ugrál? Van olyan madár, amelyik jár is, ugrál is?
Sam
 


Válasz: A madarak háromféle módon járhatnak. Lépdeléskor a jobb és a bal láb váltakozva mozog, fél periódusnyi eltolással. Az idõnek több mint a felében a jobb és a bal láb is a földön van, ezért létezik olyan idõszak, amikor mindkét láb a földön van. Futáskor az egyik láb szintén fél periódusnyival siet/késik a másikhoz képest, de a lábak az idõnek kevesebb mint a felében vannak a földön, ezért létezik olyan idõszak, amikor egyik láb sincs a földön. Ugráskor a lábak többé-kevésbé egyszerre mozognak. Ez kétségtelenül azt jelenti, hogy az idõ nagyobbik részében egyik láb sincs a földön. A hóban ugráló madarak lábnyomai azt mutatják, hogy a jobb és a bal láb nyoma egymás mellett van, vagy egy kicsit el van tolódva egymáshoz képest. Azért ezzel a definícióval kezdtem, mert a kérdés egy kissé félrevezetõ: nem az ugrálás és a lépkedés a két alternatíva, hanem az ugrálás és a futás. Mi, emberek, lépkedünk, ha lassan akarunk járni, és futunk, ha sietünk; ilyenkor a sebességünk kb. 2 méter/másodperccel változik.
 

A közepes és a nagy madarak lépkednek, ha ráérnek, és futnak vagy ugrálnak, ha sietnek. Például egy fél kilogrammos varjú kb. 0,7 méter/másodpercig lépked, és ha ennél gyorsabban akar haladni, ugrál. Egy 23 kilogrammos amerikai strucc legfeljebb 1,7 méter/másodperces sebességgel jár, és ha felgyorsul, már fut. A nagyobb madarak nagyobb sebességnél váltanak át a gyorsabb haladási módra, mint a kisebbek. A kis madarak általában nem lépkednek valószínûleg soha nem haladnak elég lassan ahhoz, hogy lépkedhessenek. Például a zebrapintyek ugrálnak, de sosem láttam, hogy járnának. Az emlõsöknél is hasonló a helyzet: az egerek mindig szaladnak.

A pintyek, verebek, cinkék, varjak az ugráló madarak közé tartoznak. A barázdabillegetõk és a gázlómadarak futnak. Úgy tûnik, az a szabály, hogy minél többet van egy madár a fán, annál valószínûbb, hogy ugrál.

Az elõbb azt mondtam, hogy az ugráló madarak többé-kevésbé egyszerre mozgatják a lábaikat. A madarak rendszerint egyszerre teszik le a lábukat, amikor ugranak, de a varjak és a szarkák egy kicsit elõbb teszik le az egyik lábukat. Soha nem láttam még erre logikus magyarázatot.

R. McNeill Alexander

Leedsi Egyetem
 

Vissza a kérdésekhez
The Last Word Archive
Copyright New Scientist, RBI Limited 1998
For more science news and views, check out New Scientist Planet Science