Kérdés: Sok fémnek jellegzetes színû oxidja van (ólomnak van sárga, vörös és fekete színû is). Mitõl függ, hogy melyik oxidnak milyen színe van? Ugyanezek az oxidok sokszor az üvegeket is színezik. Mitõl függ, hogy milyen szín keletkezik?  Lehet, hogy az anyagok elektronszerekezetétõl függ? Hogyan?


Válasz: A kémiatanárom mindig azt mondta: Kérem, a szerkezetét kell megnéznünk! Végül is a gyémánt is szén, csak tetraéderes a szénatomok szerkezete és nem méhsejt elrendezésûen réteges, mint a grafité. Az anyagok színét az befolyásolja, hogy milyen hullámhosszúságú fényt vernek vissza vagy nyelnek el. Ezekért pedig, ha jól tudom, a delokalizált elektronok tehetõk felelõssé.

Barsy SzabolcsKérdések