Kérdés: Azt szeretném megtudni, hogy Davy H. hogyan állított elõ tiszta káliumot? Mi volt az elektródja?

Dolfin


Válasz: Humphry Davy 1808-ban így ír az elektromossággal elõidézett kémiai változások néhány új jelenségérõl:

"... Az alkáli-karbonátok bontásával végzett elsõ kísérletekben a hamuzsír [kálium-karbonát] és a szóda [nátrium-karbonát] közönséges hõmérsékleten telített vizes oldatait a rendelkezésemre álló legnagyobb elektromos hatásnak tettem ki, melyet a Királyi Intézet Volta-elemeinek összekapcsolásával állítottam elõ. Az oszlopok 24 darab 12 hüvelykes, négyzetes réz- és cinklemezbõl, 100 darab 6 hüvelykes és 150 darab 4 hüvelykes lemezbõl álltak, s timsó és salétromsav oldatával voltak feltöltve; de ezekben az esetekben, bár igen erõs hatás következett be, csak az oldatokban levõ víz változott, s hidrogén és oxigén vált ki nagy mennyiségû hõ keletkezése és élénk pezsgés kíséretében.

... Egy kis darab hamuzsírt néhány másodpercig érintkeztettem a levegõvel, hogy felülete vezetõvé váljon, majd szigetelt platinakorongra helyeztem, és erõsen aktív, 250 darab 6 és 4 hüvelykes lemezbõl álló elem negatív oldalához kötöttem; a pozitív oldallal érintkezõ platinahuzalt a karbonát fölsõ felületével hoztam érintkezésbe. A teljes berendezést nyílt térben tartottam.

Ilyen körülmények között hamarosan élénk változás következett be. A hamuzsír mindkét elektromozó ponton olvadásnak indult. A fölsõ felületen erõs pezsgés kezdõdött; lejjebb, vagyis a negatív felületen nem szabadult fel rugalmas fluidum [gáz], hanem erõs fémes fényben csillogó gömböcskék jelentek meg, melyek küllemre nagyon hasonlítottak a higanyhoz; némelyik rögtön a keletkezése után robbanva, nagy lánggal elégett, a többi csak elhomályosult és a felületén végül fehér réteg keletkezett.

A gömböcskék, amint a kísérletek hamarosan megmutatták, abból az anyagból álltak, amelyet kerestem, s a hamuzsír különleges, gyúlékony alapját képezték. Úgy találtam, hogy a platina semmiképpen nem állt kapcsolatban az eredménnyel, csak a bontáshoz szükséges elektromos hatás közegeként szolgált; s ugyanilyen anyag [kálium]keletkezett, amikor réz-, ezüst-, arany-, ólom- vagy akár széndarabokat alkalmaztam az áramkör zárására."

Szerk.Vissza a kérdésekhez