Kérdés: Miért gömbölyû a Hold? Mitõl gömbölyû egy légkör nélküli kõdarab? Továbbá véletlenül látszik úgy napfogyatkozáskor, hogy a Hold pontosan eltakarja a Napot, vagy tudományos magyarázat is adható a jelenségre?

J. H.
Preston
Lancashire


1. válasz: A Hold azért gömbölyû, mert nagy. Ennek semmi köze sincs a légkör eróziós hatásához. A gravitáció minden tárgyat igyekszik gömbbé formálni, mert a gömb felületén van minden pont a lehetõ legközelebb a gravitációs középponthoz.

Kisebb tárgyak, például téglák vagy kisbolygók esetében a kõ belsõ erõi nagyobbak a felületre ható gravitációs erõnél, ezért a szabálytalan alak megmarad. A Földön például nem lehetnek kb. 15 000 méternél (a Föld átmérõjének töredékénél) magasabb hegyek. A Földnél kisebb Marson a legmagasabb hegy kb. 25 000 méter, mert a Marson gyengébb a gravitáció. A nagy égitestek többsége részben olvadt állapotban alakult ki, ami megkönnyítette a gravitáció gömbformáló tevékenységét.

A Nap és a Hold látszólagos azonos méretére nincs tudományos magyarázat. A naprendszerben csak a Föld felszínérõl látható teljes természetes napfogyatkozás, amikor a Hold pontosan eltakarja a Nap felszínét.

G. S.
Utrecht
Hollandia


2. válasz: Ha elég sokáig (néhány millió évig) figyeli a Napot és a Holdat, látni fogja, hogy a teljes takarás csak ideiglenes.
Ha egy triceratops [kértakori hüllõ]hátán nézelõdött volna, azt látta volna, hogy napfogyatkozáskor a Hold jócskán túlér a Napon. Ha még néhány millió évet kivár, a teljes napfogyatkozást idejét múlt dolognak fogja tartani, mert az árapály jelenségek a Holdat a Földtõl távolabbi, lassabb pályákra vezetik.

J. R.
Dennesig
Dél-Afrika


Vissza a kérdésekhez
The Last Word Archive
Copyright New Scientist, RBI Limited 1998
For more science news and views, check out New Scientist Planet Science