Kérdés: Lehet-e olyan örökmozgót (elméletben) készíteni, amely egy karikába hajlított, pl. negatív oldalával befelé fordított mágneslapokból összeállított, "u" keresztmetszetû, üveglappal letakart és vákuumos csõben körbe-körbe lebegõ, negatív oldalukkal kifelé fordított lapokból összeragasztott mágneskockából áll?


Válasz: Ha jól képzelem magam elé a szerkezetet, mûködése a mágneses lebegtetés módszerén alapul. Mivel az üvegcsõben vákuum van, ezért nem kell légellenállással számolnunk. Ha a kis kockát mozgásba hozzuk, akkor reményeink szerint örökké megõrzi mozgásállapotát, mivel veszteségek nincsenek.

De a dolog korántsem ilyen egyszerû!!
 
A javasolt megoldás úgynevezett másodfajú perpetuum mobile (örökmozgó). Az elsõfajú, az “igazi” örökmozgó, amely megvalósításáért az régmúlt korokban (sõt idõnként manapság is) oly hiábavaló küzdelmet folytattak lelkes és jobb sorsra érdemes feltalálók, a semmibõl állít elõ energiát, azaz egy olyan ciklust valósít meg, amely során a felhasznált energiánál nagyobb mennyiségû energia termelõdne. Ez a gépezet egy csapásra megoldaná a világ energiaproblémáit, s mellesleg az eddigi fizikai ismereteket is diszkvalifikálná. Manapság (talán az unatkozó fõnökök íróasztalán díszelgõ mobilok hatására), inkább a másodfajú örökmozgó elkészítését tûzik egyesek maguk elé. Egy olyan berendezésrõl van szó, amely veszteség és természetesen energianyereség nélkül csak egyszerûen örökké mozog. Sokféle mechanizmust lehetne felsorolni annak igazolására, hogy valódi veszteségmentes folyamatok (a klasszikus fizika gyakorlatában) nem léteznek, s csak az elmélet, a papír tûri meg azokat. (Pl. az üres világûrben örökké mozog egy mozgásba hozott test.)

Ebben a konkrét példában azonban a folyamat még elvileg sem veszteségmentes. A mágnesek között mozgó mágnes mozgása során áramok indukálódnak mind az álló, mind a mozgó alkatrészben, s az áramokra ható Lorentz-erõ a Lenz-törvénynek megfelelõen akadályozni fogja a mágneskocka mozgását, vagyis azt a mozgást, amelynek következtében maga az áram indukálódott. Így a meglökött kocka hamarosan leáll.

Mellesleg a súrlódás csökkentésére a gyakorlatban is használják a mágneses lebegtetés módszerét. Tudtommal terveztek (s talán mûködtetnek) már olyan magasvasutat, amely ezen az elven mûködik.

Horányi GáborVissza a kérdésekhez