Kérdés:  Mielôtt a villanykörte kiég, magas, zümmögô hangot hallat néha. Meg tudja valaki magyarázni a zümmögés okát?

IAN MORTON
Charnwood
Ausztrália


1. válasz: Amikor az izzószál elszakad, a két fél darab olyan közel lehet egymáshoz, hogy elektromos ív alakulhat ki közöttük. A körte ilyenkor még világít, legfeljebb pislog. Az elektromos ívet mindig hang kíséri. A körtében keletkezô hangot befolyásolják a körte alkatrészeinek rezonanciafrekvenciái.

Az ívkisülés koptatja a két fémszálat, és a villanykörte egy idô múlva kialszik.

ALEX MCDOWELL
Yiewsley
Middlesex


2. válasz: Amikor a villanykörte zümmögni kezd, az izzószál már elszakadt, és az áramkört a szakadt végek közötti ív tartja fenn. Ha ilyenkor kapcsoljuk ki az áramot, a villanykörte nem világít többé. Ha rádió is van a közelben, rettentô zajos lesz a vétel.

JOHN RATCLIFF
Claverdon
Warwickshire


Vissza a kérdésekhez


The Last Word Archive
Copyright New Scientist, RBI Limited 1998
For more science news and views, check out New Scientist Planet Science