Kérdés: Tényleg kiveszi a fehérítô a foltokat vagy csak eltünteti ôket?

CORINA LEE
Chichester
West Sussex


Válasz: Ma már gyakorlatilag minden fehérítô olyan oxidálószereket tartalmaz, amelyek gyorsan beavatkoznak a foltok érzékeny színképzési folyamataiba, és láthatatlanná teszik a pecséteket. Kellô idô alatt, megfelelô hômérsékleten a teljes foltot vízben oldható részekre bontják le, nehogy véletlenül visszatérjen a kellemetlen szín.

A nátrium-hipoklorit a leghatékonyabb háztartási fehérítôszer [a Hypóban is nátrium-hipoklorit van], amely már szobahômérsékleten mûködésbe lép, de az angol mosodákban nem használják, mert attól tartanak, hogy kárt tesz az anyagban, a festékben, az enzimekben, az illatosítókban és így tovább. A kevésbé erôs hidrogén-peroxiddal dolgoznak helyette. Ha a ruhát hosszan fôzik, a szer kiváló hatású, de a manapság szokásos, gyors, 40 oC-os mosás során önmagában alig ér valamit.

A mosószergyárak többféle módon fokozzák a peroxid teljesítményét, miközben csökkentik roncsoló hatását. A legfrissebb eljárás szerint a peroxidot peroxisavakká alakítják át a tisztítás során, de várható, hogy a jövôben átmeneti fémion katalizátorokkal javítják a mûködését. Ez a technológia azonban még gyerekcipóben jár.

FRED HARDY
Newcastle upon Tyne


Vissza a kérdésekhez


The Last Word Archive
Copyright New Scientist, RBI Limited 1998
For more science news and views, check out New Scientist Planet Science