dr. Móra László Próder István: A magyar kémia és vegyipar kronológiája, 18001950

100 és 200 éve

1802
Pozsonyban, a Festetich palotában Winzler András gépész házi gázvilágítást épített ki.

1902
Január 27-én üzembe helyezték a Hungária Vegyimûvek zsolnai gyártelepén Magyarország elsô, kontakt rendszerû kénsavgyárát.

Május 9-én Kalecsinszky Sándor kémikust az MTA Matematikai és Természettudományok Osztálya levelezô tagjának választotta. Székfoglalóját "A nap melegének accumulatiója különféle folyadékokban" címmel 1903. december 14-én olvasta fel.

Henri Moissan

Május 9-én Henri Moissan francia kémikust az MTA Matematikai és Természettudományok Osztálya külsô tagjának választotta.

Június 1-jén megindult a "Vegyi Ipar. A vegyi ipar minden ágát felölelô technikai és kereskedelmi folyóirat". A minden hó 1-jén és 15. napján megjelenô lap felelôs szerkesztôje Lázár Albert, társszerkesztôje Simkó Károly volt. (A szerkesztôség és kiadóhivatal a VII. Kertész u. 46. sz. alatt mûködött. ) A lapba neves kémikusok: Hankó Vilmos, Szilágyi Gyula, Kosutány Tamás, Pfeifer Ignác stb. is írtak kisebb-nagyobb cikkeket az idôszerû témákról. A lap címe és alcíme 1908-tól "Vegyi Ipar. Mûszaki szemle. A vegyészeti ipar legelsô és független magyar szaklapja." A lap 1938-ban szûnt meg.


Vissza a Teázóba http://www.kfki.hu/chemonet/