Mi történik az összenyomott fémrugó energiájával, ha a rugót olyan savba merítjük, amelyik feloldja? (Feltételezzük, hogy az egész rugó egyszerre oldódik fel).
BR, Mount Pleasant, SC
A rugó energiája hõenergiává alakul át a fém/sav oldatban. Mielõtt a rugó feloldódik, energiáját a szomszédos fématomok közötti erõk "tárolják". A fém kristályszerkezete kissé torzul, a kristályban lévõ atomok a rugó összenyomása miatt kissé közelebb kerülnek egymáshoz vagy kissé elrtávolodnak egymástól a nyugalmi állapothoz képest. Mivel ezek az elcsúszott atomok egy kis potenciális energiatöbblettel rendelkeznek, könnyebben vesznek részt kémiai reakcióban, mint egyébként. Amikor a sav megtámadja az egyik atomot és elhúzza a kristályból, az atom könnyebben hagyja ott a kristályt, mint amikor a rugó nyugalmi állapotban van, mert egy kis többletenergiát visz magával. Ez az energia bekerül az oldatba, és egy kicsit felmelegíti.
A fordítás Louis A. Bloomfield
How Things Work címû gyûjteménye alapján készült

Vissza a kérdésekhez http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.ch.bme.hu/chemonet/