Hogy mûködik a notebook számítógépek monitora?
Ezekben a kijelzõkben folyadékkristályok vannak olyan folyadékok, amelyek hosszú láncú vagy korong alakú molekulákat tartalmaznak. A molekulák a külsõ elektromos tér vagy az egymással lejátszódó kölcsönhatás nyomán rendezett alakzatot vehetnek fel: innen származik a "folyadékkristály" elnevezés. A molekulák rendezettségének mértéke határozza meg optikai tulajdonságaikat. A notebook számítógép elektromos térrel rendezi vagy "zilálja szét" a folyadékkristályt és szabályozza optikai tulajdonságait. Más optikai eszközök segítségével blokkolhatja vagy "felszabadíthatja" ezeket a folyadékkristályokat, hogy sötétnek vagy világosnak látszódjanak. Színes szûrõk segítségével színes ábrák is megjelenhetnek a képernyõn.
A fordítás Louis A. Bloomfield
How Things Work címû gyûjteménye alapján készült

Vissza a kérdésekhez http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.ch.bme.hu/chemonet/