Ha tudnám a kockadobás kezdeti (pontos) feltételeit, tudnék biztosan 6-ost dobni? Hogyan befolyásolja a Heisenberg-féle határozatlansági reláció azt, hogy én dönthessem el a dobás kimenetelét?
TW
A klasszikus világszemlélet  a kvantumelmélet megjelenése elõtti idõben a természetet determinisztikusnak és mechanikusnak tekintette. Ha valaki pontosan tudta, hogy az egyes atomok és molekulák hol vannak és milyen gyorsan mozognak, tökéletesen megjósolhatta, hogy hol lesznek késõbb. A klasszikus világ elvben megengedné, hogy mindig 6-ost dobjunk. Persze mindent kellene tudnunk a légmozgásról, a kocka hõenergiájáról, és még a szoba megvilágításáról is. Az óriási mennyiségû információ igénye azonban csak azt jelenti, hogy a kockát hihetetlenül nehéz irányítani de nem lehetetlen. Egyszerû dobások esetében valószínûleg nem is kell olyan sokat tudni a kezdeti feltételekrõl. De ha a dobások bonyolultabbak és érzékenyebbek a kezdeti feltételekre, egyre több információra van szükség.

A kvantumechanika szerint azonban a kocka irányítása lehetetlen. A probléma abból ered, hogy kvantummechanikai világunkban a hely- és sebességinformáció egyszerre nincs pontosan definiálva. Dióhéjban: egyszerre nem tudjuk pontosan megmondani, hol van a kocka és milyen gyorsan mozog. Ez nem azt jelenti, hogy nem tudunk elég pontosan mérni, hanem azt, hogy a pontos értékek nem léteznek egyszerre. A Heisenberg-féle bizonytalansági reláció korlátozza a pontosságukat. A kvantummechanika tehát már a dobás elõtt alapvetõ határt szab a kezdeti feltételek ismeretének, ezért a dobás kimenetelének irányítását is korlátozza. Hogy a kvatummechanika mennyire befolyásolja a "6-os dobási képességünket", az a dobás bonyolultságától függ. Ha a kockát néhány centirõl ejtjük az asztalra, többnyire valószínûleg 6-ost kapunk a kvantummechanika ellenére, és nagyon sok klasszikus információra sincs szükségünk. De ha messzebbrõl dobáljuk a kockát, a kvantummechanika és a bizonytalanság miatt elveszítjük fölötte az uralmunkat. A valóságban a klasszikus fizika annyira korlátozza az irányításunkat, hogy valószínûleg egyáltalán nem vesszük észre a kvantummechanikai problémát. Még a klasszikus világegyetemben sem valószerû, hogy mindent tudjunk egy rendszerrõl. A kvantummechanikából eredõ probléma csak hab a tortán.

A fordítás Louis A. Bloomfield
How Things Work címû gyûjteménye alapján készült

Vissza a kérdésekhez http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.ch.bme.hu/chemonet/