Lehet, hogy az idõ nemcsak absztrakció, hanem valamilyen rezonanciaerõ, amely szabályozott környezetbe bezárható és ott befolyásolható?
SK, Cape Town, Dél-Afrika
Az idõ a térbeli dimenziókhoz hasonlóan dimenzió. A tárgyak és az események ugyanúgy, ahogy a térben idõben is elhelyezkednek. Mivel az idõ annak a keretnek a része, amelyben a tárgyak és az események léteznek, és nem tárgy vagy esemény, nem befolyásolható könnyen. A kérdésre tehát a rövid válasz: nem. A tér és az idõ azonban kapcsolatban áll egymással, és érzékelésük a sebességünktõl függ (ahogy a speciális relativitáselmáletbõl tudjuk). Sõt a tér és az idõ tömeg/energia hatására el is görbülhet (ezt az általános relativitáselméletbõl tudjuk). De az az ábránd, hogy a téridõt úgy huzigáljuk és hajlítgassuk, mint a gumicukrot, csak ábránd. A téridõ legkisebb érzékelhetõ deformációjához is óriási tömeg/energia szükséges, és még az égitestek is csak korlátozottan hatnak a téridõre. Végül a "rezonanciaerõrõl": a rezonancia olyan mozgás vagy hatás, amely spontán módon, ciklikusan ismétlõdik, míg az erõ lökés vagy húzás olyan hatás, amely a dolgokat gyorsulásra készteti. Tehát a "rezonanciaerõ" talán jól hangzó kifejezés, de semmi értelme sincs.
A fordítás Louis A. Bloomfield
How Things Work címû gyûjteménye alapján készült

Vissza a kérdésekhez http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.ch.bme.hu/chemonet/