Miért van idõ?
KD, McMinnville, Oregon
Az idõ a negyedik dimenzió, hasonlít a három térbeli dimenzióhoz, de nem ugyanaz. A négydimenziós világegyetemben négy értékre van szükségünk, hogy egy esemény pontos helyét megadjuk: három érték határozza meg az esemény helyét a térben és egy határozza meg a helyét az idõben. A tér és az idõ szoros kapcsolatban áll; az idõt gyakran a tér segítségével, a teret az idõ segítségével érzékeljük. Egy távoli város távolságát például úgy mérjük fel, hogy milyen gyorsan juthatunk el oda. Két, egymástól elég távoli pillanat közötti idõt pedig azzal becsülhetünk meg, hogy milyen messzire juthatunk el a két pillanat között. De arra a kérdésre, hogy "miért van idõ", csak azt válaszolhatom, hogy az idõ hozzátartozik a világegyetemhez.
A fordítás Louis A. Bloomfield
How Things Work címû gyûjteménye alapján készült

Vissza a kérdésekhez http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.ch.bme.hu/chemonet/