A gravitációs erõ csökken a Föld középpontja felé haladva, és a Föld középpontjában nulla lesz. Miért nõ akkor a nyomás a mélység függvényében például a tengerben?

HN, Vancouver, Brit Columbia

Igaz, hogy a gravitációs erõ csökken a mélység függvényében, ezért ha a Föld közepén egy üregben találnánk magunkat, teljesen súlytalanok lennénk. A nyomás azonban nemcsak az adott helyen uralkodó nehézségi erõ függvénye; attól a súlytól is függ, amely fölöttünk van alátámasztva. Tehát miközben súlytalanok lennénk, hatalmas nyomás nehezedne ránk. A tesünk mindent kifelé tolna, ami körülöttünk van: megpróbálná megakadályozni, hogy a "külvilág" benyomuljon és betöltse azt az teret, amelyet elfoglalunk. A testünk nem tudna ellenállni, és a befelé irányuló nyomás összeroppantaná.

A mindennapi életben elõforduló nyomásokkal sokkal jobban elboldogulunk. A testünk is részt vesz a légkör súlyának megtartásában, amikor a szárazföldön vagyunk, vagy a légkörtõl és a tenger egy kis rétegétõl származó súly megtartásában, amikor a tengerben úszunk. Minél mélyebbre süllyedünk a tengerben, annál nagyobb súly nehezedik ránk, és annál nehezebben lökjük föl magunkat. Tehát az a nyomás, amelyet a fölöttünk levõ vízre kifejtünk, és az a nyomás, amellyel a víz visszahat ránk, nõ a mélység függvényében. Annak ellenére, hogy a gravitáció lefelé haladva egyre csökken, a nyomás folyamatosan növekszik. A növekedés azonban lassul egy kicsit a gravitáció csökkenése miatt.

A fordítás Louis A. Bloomfield
How Things Work címû gyûjteménye alapján készült

Vissza a kérdésekhez http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.ch.bme.hu/chemonet/