Az alkimisták között nôk is akadtak; Kleopátra álnevét a zaklatások elkerülésére választotta. Könyvében amely a negyedik század környékén látott napvilágot az aranycsinálás módját írja le; ezt mutatja a mellékelt ábra.

A gyûrûkben görög szöveg áll: Egy minden, miatta minden, és általa minden, és Ô a mindenség. A Kígyó az Egy; két jele van: a jó és a rossz. A kör közepén az arany, az ezüst és a higany alkimista jele áll, alatta laboratóriumi eszközök, retorták rajza. A világosságra és sötétségre osztott Kígyó a farkába harap: az örök visszatérés jelképe. A Kígyótól jobbra Kleopátra kétkarú desztillációs retortát ábrázolt, alatta a kozmikus tûzhellyel. Jobbra fent a hét- és nyolcágú csillagok az Urat és a higanyt jelképezik.

Nem maradt fenn írásos emléke annak, hogy Kleopátra kísérlete sikeres lett volna.


(M. Beretta: The Enlightment of Matter, Science History Publications, 1993)


Vissza az alkímiai sorozat kezdôlapjára
http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.ch.bme.hu/chemonet/