A kanonok fegyverhordozójának meséje

Geoffrey Chaucer
(1340?–1400)

Kormos István fordítása

(Chaucer: Canterbury mesék, Móra Ferenc Könyvkiadó, 1959)


  Arnoldus de Villa Nova maga
a "Rosarium"-ban igy ír vala,
ahogy itt idéztetik az ige :
‘Az ember fia nem megy semmire
a kénesôvel, ha kénköve nincsen.’
Aki elôször mondta ezt pediglen,
Hermes Trismegistus, a bölcsek atyja;
ô azt mondja, hogy a sárkány hatalma       
csak akkor pusztul el, mikor vele
egyszerre hull le testvére feje.
A sárkány itt maga a kénesô,
testvérén meg kénkövet érte ô,
a Sol s a Luna szülte ezeket.
Ezért ügyeld igen beszédemet :
e tudományban akkor törd magad,
ha könnyümód az eszedbe ragad
a bölcsek szava és a szándoka,
másként leszen a neved : ostoba.
Mert e mesterség – mondotta vala –
bizisten, a titkok titka maga.
Platonnak egy tanitványa imé,
e szókkal állott mestere elé
– amint a bölcs megirta könyviben –,
kérdvén a mestert, méghozzá igyen :
‘A titkos kô nevét mondd meg nekem’
Felel Platon ahelyt ott könnyeden :
‘Titanosz ama titkos kô neve.’
‘Mi?’ – ‘Magnézia’ – mondja mestere.
‘Ez – szól amaz, és Platonra tekint –
ignotum per ignotius megint.
Mondd, jó uram, mert értésére vágyom !’
‘Csinált viz ez – felel továbbra Pláton –
az alapja pediglen négy elem.’
‘A képletét áruld el, mesterem !’ –
kérincsel a tanitvány, s még nagyon !
‘ Nem – szól a mester – nem, nem akarom.
Megesküdött a bölcsek mindahánya,
hogy nem leszen titkunknak árulása,
se szóban, és könyvbe irva se lesz ;
mert Krisztusnak ez módfelett becses,
s hogy felfedessék, ô van ellene,
kivéve ha isteni szelleme
ennek világot gyújt, de nem amannak,
nos, ez a veleje az én szavamnak.’
  Azt mondom én : ha már a Mennylakó
kívánja, hogy ki nem kotyogható
e kô titka, hát akkor nincs vita ;
nem tudja meg soha ember fia.
Az Istennel ujjat ne húzzatok,
mert ellene – annyit megmondhatok –
hiába ám minden mesterkedés,
s kotyvasztgatásra hét élet kevés.
Szóm berekesztem ; más folytassa innen ;
nagy nyavalyánkban el ne hagyjon Isten !


Vissza az alkímiai sorozat
tartalomjegyzékéhez
Elôzô rész