Az alábbi cikk a Virtual Physics címû, angol nyelvû folyóirat 7. számából származik. A Virtual Physics szilárdtest-fizikával és a szupravezetéssel foglalkozó, csak az Interneten megtalálható folyóirat. A 7. száma teljes egészében a fraktálokról szól, de a többi számban is találhatók fraktálos cikkek.

Zbigniew Koziol: Fraktálvadászat

A fraktálgeometriát leggyakrabban egy speciális fraktálon, a Mandelbrot-halmazon keresztül szokták bemutatni. Ez a fraktál a készítôje, Benoit Mandelbrot nevét viseli, azét az emberét, aki a latin "fractus" azaz törni szóból megalkotta a fraktál szót. A budapesti Eötvös L. Egyetem Atomfizika Tanszékének lapján az alábbiakat olvashatjuk:

A fraktálok bonyolult geometriai objektumok, amelyeket tört- (fraktál-) dimenzióval írhatunk le. Az utóbbi évtizedben a fraktálok egyre fontosabb szerepet töltenek be egyes komplex fizikai, matematikai, biológiai, kémiai és geológiai folyamatok leírásában.

A fraktálgeometria nyelvét használva az elméleti, numerikus és a kísérleti vizsgálatokban, jobban megérthetünk egyes, elôzôleg teljesen érthetetlen problémákat. Olyan fogalmak, mint a skála-invariancia, önaffinitás vagy multifraktalitás, segítenek egyes jelenségek (pl. az aggregáció, turbulencia, perkoláció, biológiai mintázatképzôdés és granuláris áramlás) jobb megértésében.

Így nem árt, ha szétnézünk, hol vannak fraktálok a Neten.

Ha a Lycos internet-katalógussal kutatunk a fraktál és fizika (fractal AND physics) szavakat tartalmazó WWW-dokumentumok között, akkor tízezernyi URL címet kaphatunk. A LANL archívumban kutatva a kondenzált anyagokkal kapcsolatos absztraktok között, 28 az idén beküldött cikket találunk, amelyekben elôfordul a fraktál (fractal) szó. Hamar rájöhetünk, hogy nem is olyan egyszerû jól összeszedett és jó információkat találni. Azonban sokan próbálkoztak már a rendszerezéssel. Íme egy példa: Tim Norman elkészített egy adatbázist, amelyben egy csomó, fraktállal kapcsolatos mutató található.

Néhány alkalmazás

Tudomány és nanotechnológia

Charles Ostman (Nanothinc Inc.) az alábbiakat írta a Fractal Dimensions-ban a nanoskálás alkalmazásról:

A fraktálgeometria és a fraktál-alapú eljárások igen sok területen használhatók fel, mint pl. a képtömörítés, címezhetô tulajdonság-felismerés, a képanalízis és -feldolgozás. Ezen kívül a fraktálgeometria hasznos lehet komplex háromdimenziós adattömbök készítésére. Az alábbi területek azok, ahol a nanotechnológiában igen fontosak a fraktálok.

Címezhetô tulajdonság-felismerés, spektrális/topografikus jelkészletek összehasonlító elemzéshez, valamint AFM és STM képek fraktális úton történô tömörítése és finomítása.

Tudomány és mûvészet

A Refractal Design korlátozott számban, befektetôk számára készít fraktál ékszereket aranyból, platinából, gyémántból, zafírból, ezüstbôl és rubinból. A MicroArt eljárás (a szabadalom elbírálás alatt) a félvezetô tudományt és technológiát használja fel mûvészi munkák tervezésében és kivitelezésében.

Oktatás

A Fraktál Mikroszkóp egy interaktív eszköz, amelyet a National Center for Supercomputing Applications-on (NCSA) belül mûködô Educational Group készített a Mandelbrot halmaz és más fraktál alakzatok részletesebb megismerésére. A szuperszámítógépek és hálózatok valamint egy egyszerû Macintosh vagy X-Windows munkaállomás segítségével a tanárok és a diákok élvezhetik a felfedezés örömét. A programot úgy tervezték, hogy együtt fusson az NCSA valamely grafikai programjával, mint pl. a DataScope vagy a Collage. Ezzel a programmal a diákok élvezhetik a matematika mûvészetét miközben megismerik a matematika tudományát. Segítséget nyújt az általános és a középiskolai matematika-anyag igen sok területén - a jelölésekben, a koordináta rendszereknél, számrendszereknél, konvergenciánál és divergenciánál, valamint az önhasonlóságnál.

WWW oldalak hátterének tervezése

Ez egy feneketlen kút. Vessenek egy pillantást a cikk szerzôje által fenntartott SzuperFizikus Honlapra, vagy a több száz más oldal egyikére-másikára. Szinte mindegyikben a háttér valamilyen fraktálon alapul. Több Web-oldal készítô is felfedezte már ezt a lehetôséget, mint pl. Neal A. Kettler, Ruslan Prozorov és még sokan mások ...

Szórakozás

Fraktál-eszközök

Összeállította Zbigniew Koziol


Vissza a Fraktál-sarokba